Злото може да бъде спирано...
Секция: Мисли и цитати
08 Април 2021 06:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Злото може да бъде спирано...

/КРОСС/ Злото може да бъде спирано само с ежедневни, непрестанни, изнурителни и неблагодарни усилия.

КРИСТИАН ТАКОВ