ДНСК: Бетонът не е бетон. На 'Смокиня' всичко е законно
Секция: БЪЛГАРИЯ
11 Юни 2021 17:16
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
ДНСК: Бетонът не е бетон. На 'Смокиня' всичко е законно

/КРОСС/ Бетонът за нови заведения на плаж "Смокиня" е законен, тъй като законът не разглежда готовите бетонни елементи като строеж.

Това е заключението на проверка на строителните инспектори от РДНСК-Бургас, които се сезираха по публикации в медиите за бетон на плажа. Проверката показала, че на "Смокиня-Север" в момента се монтират шест преместваеми обекта - три заведения, склад, шатра за водни атракции и тоалетна с душ. Всички те са с издадени разрешения от главния архитект на община Созопол.

Бетонът за поставянето на шестте обекта обаче не е незаконен, тъй като не е излят на място, а е от готови пренесени на плажа стоманенобетонни фундаменти. В този смисъл обектът не представлявал строеж, а може да се счете за преместваем обект.

От РДНСК-Бургас уточняват, че за територията на всички морски плажове липсва наредба, определяща изискванията и ограниченията за поставяне на преместваеми обекти. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, в т. ч. и на морски плаж „Смокини-север", съгласно одобрени от министъра на туризма схеми за разполагане на преместваеми обекти в границите на определената площ според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Тези схеми са изработени по възлагане на концесионера.

ДНСК не е получила правомощия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове. Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им, допълват от РДНСК

Инспекторите са открили заведение на плаж "Каваци-юг", за което няма разрешение от главния архитект на Община Созопол. Заведението ще бъде премахнато.