БНБ отчете отлив на английски и руски инвестиции у нас
Секция: ИКОНОМИКА
17 Юни 2021 15:56
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
БНБ отчете отлив на английски и руски инвестиции у нас

/КРОСС/ Преките инвестиции в страната за първите четири месеца на годината намаляват с над 63% (322,3 млн. евро) и възлизат на 187.9 млн. евро. Това става ясно от предварителните данни на Българската народна банка към края на четримесечието.

Оказва се, че най-голям отлив на инвестиции има от Обединеното Кралство (- 191.1 млн. евро) и Русия (- 145.2 млн. евро).

Същевременно най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - април 2021 г. са от Нидерландия (218.5 млн. евро) и Франция (146.1 млн. евро).

Преките инвестиции в чужбина за месеците от януари до април 2021 г. също намаляват значително. В края на четиримесечието те възлизат на 36.3 млн. евро при 77.2 млн. евро година по-рано.

Положителни стойности през април

През април 2021 г. потокът на чуждестранни инвестиции у нас е положителен и възлиза на 93.8 млн. евро, при положителен поток от 169.2 млн. евро за април 2020 г.

Що се касае до инвестициите от България в чужбина те възлиза на 3.2 млн. евро, при положителна стойност от 10.4 млн. евро година по-рано