БНБ пуска нова сребърна монета
Секция: ИКОНОМИКА
18 Юни 2021 12:05
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
БНБ пуска нова сребърна монета

/КРОСС/ От понеделник, 21 юни БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години Национална музикална академия". Номиналната стойност на монетата е 10 лв., а цената й е 96 лв. Теглото на монетата е 23,33 грама и ще бъде пусната в тираж 3000 броя.

На лицето на монетата в полукръг горе има надпис „Българска народна банка", отдолу - годината на емисията „2021" и номиналната стойност „10 ЛЕВА", а под тях има венец от стилизирани лаврови клонки.

На гърба на монетата в средата има петолиние с ключ сол във вид на стилизирана птица и вляво от него надпис „100 години". Има и надпис „Национална музикална академия" с две стилизирани лаврови клонки.

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. „Княз Александър I" №1 и на четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев" №10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 21 до 23 юни 2021 г. включително всеки клиент (гражданин или фирма) ще може да купи от БНБ до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „100 години Национална музикална академия" ще се продава без ограничения.