Там, където няма уважение
Секция: Мисли и цитати
21 Юни 2021 06:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Там, където няма уважение

/КРОСС/ Там, където няма уважение, няма и любов - ЕМИЛ ЗОЛА