Българинът вече не е най-бедният в ЕС, но най-недоволен от заплатата си
Секция: Анализи
01 Септември 2021 07:47
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Българинът вече не е най-бедният в ЕС, но най-недоволен от заплатата си

/КРОСС/ В България има по-малко хора от Румъния, но средната оценка на жилищните условия е по -ниска. Условията на живот в България в много отношения не са най -лошите в целия Европейски съюз, но българинът определено не е доволен от тях.

Това се доказва от сравнителните данни на Евростат за качеството на живот, публикувани във вторник. Например средният годишен доход на българин е 4612 евро, докато в Румъния той е 4267 евро и е най -ниският в Европейския съюз. Данните обаче показват, че румънците оценяват финансовото си състояние на 7,3 пункта по 10-точкова скала, а българите на 5,4. 70,6% от българите оценяват финансовото си състояние като много лошо, докато в Румъния само 25,7% от хората се оценяват като такива. Разбира се, и двамата членове са в дъното на таблицата за изплащане. В Австрия средният годишен доход е 26 555 евро, в Германия 23 515 евро, а в Гърция 8 777 евро. Това не е средната работна заплата, която е много по -висока, а средният доход, който включва както пенсии, така и социални помощи и се отнася за цялото население, а не само за работещите, пише "24 часа".

Всеки десети българин консумира алкохол ежедневно България е сред топ пет на страните от ЕС с най-голям дял на хората, които пият всеки ден. 10,2% от българите употребяват алкохол ежедн... Сравняването на България и Румъния по отношение на оплакванията за заетост и безработица показва същите тенденции. В Румъния 65,6% от хората в трудоспособна възраст имат работа, а в България - 68,5%. Но в България средната оценка за работа е 6,4, а в Румъния е 7,2 по 10-балната скала. Същото е и с условията на живот.

Румънците определено живеят по-близо заедно от българите - 45,1% от румънците живеят в къщи, които нямат отделна стая за всеки човек над 18 години, докато в България 39,5% от населението е в това положение. Румънците обаче са по-доволни от условията си на живот, тъй като им дават средна оценка 7,4, а българите 6 по 10-бална скала.

Самооценките на здравето и околната среда обаче изглеждат по-адекватни. 71,2% от румънците оценяват здравето си като „много добро", както и 67,2% от българите. Но това горе-долу съответства на средната продължителност на живота, която в Румъния е 74 години и 1 месец, а в България - 73 години и 5 месеца. Що се отнася до околната среда, самочувствието също изглежда адекватно.

В Румъния хората оценяват качеството на въздуха като 7,4 по 10-точкова скала, докато в България е 5,2. Но това съответства на замърсяването с фини прахови частици от 10 микрона, което в Румъния според последните данни е 25,6 милиграма на кубичен метър, а в България - 30,4 милиграма.

Румънците определено имат повече вяра в своите съдебни институции и в Европейския парламент. Северната ни съседка има 55% от хората, които се доверяват на Европейския парламент, докато нашата има 45%. У нас средната оценка, определена от правосъдната система, е 3 по 10-бална скала, а в Румъния е 5,8. В крайна сметка българите са най-разочарованата нация в Европейския съюз. Няма други толкова ниски резултати, колкото 5.4. Румънците оценяват общата си удовлетвореност от живота като 7,3 по 10-балната скала.