Високотехнологичен робот ще бъде използван в обучението на студенти от инженерните специалности
Секция: Технологии
05 Октомври 2021 09:55
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Високотехнологичен робот ще бъде използван в обучението на студенти от инженерните специалности

/КРОСС/ Управителят на BG robots, Величко Великов, който е завършил Русенския университет, специалност „Промишлен дизайн", е един от нейните успешно реализирали се възпитаници. Днес той се срещна с ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, за да предостави за безвъзмездно ползване на катедра „Промишлен дизайн" KUKA робот, който ще бъде включен в обучението по специалност „Дизайн" и в други инженерни специалности в Русенския университет. Студентите не само ще се докоснат до този тип високотехнологични продукти, но и ще се научат да работят и да създават програми и инструменти.

Роботът позволява към него да бъдат монтирани различни приспособления, които го превръщат в мултифункционален високотехнологичен инструмент. Освен обемно фрезоване и формоване, с подходящата екипировка с него може да се извършва рязане на стиропор посредством нажежаема жичка, а също и да се използва като голям 3D принтер.

 

За нуждите на учебния процес ще бъдат представени и лицензи на Sprutcam софтуер за работа с робота, който в най-скоро време ще бъде пуснат в експлоатация.

В бъдеще се предвижда и организиране на допълнителни обучителни курсове.

Щедрият акт постави началото на сътрудничеството между Университета, неговата катедра "Промишлен дизайн" и BG robots , което се очаква да бъде много ползотворно.

Общата цел е да се работи за развитието на специалност „Дизайн"и другите инженерни специалности, чрез повишаване на качеството на обучение на студентите, което да допринесе за успешната им бъдеща реализация.