Работна среща на заместник-министър Мария Павлова с председателя на Комитета против изтезанията Алън Мичъл
Секция: БЪЛГАРИЯ
13 Октомври 2021 18:40
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Работна среща на заместник-министър Мария Павлова с председателя на Комитета против изтезанията Алън Мичъл

/КРОСС/ Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова проведе работна среща с председателя на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) Алън Мичъл. Делегация на Комитета е на посещение в България в периода 1 - 13 октомври 2021г.

По време на срещата заместник-министър Павлова заяви, че констатациите и критиките, отправяни от Комитета, се възприемат като градивен и обективен анализ и те са сред основните предпоставки за насочване на усилията на България към преодоляване на натрупаните с годините проблеми в местата за задържане. „След последното посещение на КПИ през 2017 г. и последващия доклад в страната ни са отстранени слабости и има позитивна промяна при разрешаване на съществуващи проблеми, както в управлението на затворите и арестите, така и при третирането на настанените в тях лица", заяви заместник-министър Павлова. Тя допълни, че са проведени редица строително-ремонтни работи в множество затвори и общежития в цялата страна, които целят подобряването на условията за настаняване на лишените от свобода и задържаните лица. За пример тя посочи изграждането на новия арест в затвора в Сливен, новите арести в Стара Загора, Благоевград и Добрич, предстоящото изграждане на нови арестни помещения в Кърджали и Велико Търново. Внимание бе отделено и на засиленото обучение на персонала и съвместната работа на надзорно-охранителния състав със социалните работници в затворите и арестите с цел преодоляване на условията и решаване на възникнали конфликти и прояви на насилие.

От своя страна председателят на КПИ благодари за доброто сътрудничество между Министерството на правосъдието и европейската организация, като заяви увереност, че то ще продължи в краткосрочен и дългосрочен план. Г-н Мичъл направи обзор на предварителните констатации от посещението в затворите София и Пловдив, затворническото общежитие „Кремиковци" и арестите на бул. „Г.М. Димитров" и ареста в Пловдив. Бяха засегнати темите за условията за настаняване на арестанти и осъдени лица, за медицинското обслужване на задържаните и лишените от свобода, за предпазването от разпространение на КОВИД 19, както и за справянето с насилието между лицата, настанени в арести и затворите и насилието от страна на персонала спрямо затворниците. Беше поставен и въпросът с предприетите мерки за борба с корупцията в затворите.

Докладът от посещението на КПИ ще бъде изготвен и приет до март следващата година, след което препоръките ще бъдат изпратени на българските власти.

На срещата присъстваха още главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" гл. комисар Ивайло Йорданов и Борис Водз, началник на отдел в Секретариата на КПИ.