Альоша Даков: Настояваме за реални мерки за подобряване на енергийната ефективност
Секция: ПОЛИТИКА
14 Октомври 2021 16:50
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Альоша Даков: Настояваме за реални мерки за подобряване на енергийната ефективност

/КРОСС/ За пореден път се предлага дейности, които могат да бъдат извършени ефективно от СО, да се възлагат на външни фирми, каза общинският съветник от „БСП за България".

Общинските съветници от „БСП за България" няма да подкрепим План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030. Въпреки това ние ще участваме активно в осъществяване на контрол и настояваме за реални мерки за подобряване на енергийната ефективност. Това каза Альоша Даков по време на заседанието на Столичния общински съвет във връзка с приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

„Разглежданият стратегически документ е от особена важност, тъй като касае мерки за подобряване на енергийната ефективност. Настоящата ситуация с галопиращи цени на енергоносителите прави темата критична за развитието на Столична община. За съжаление, вносителите, в лицето на кмета на Столична община и екипа, който го е изготвил, за пореден път предлагат дейности, които могат да бъдат извършени ефективно от СО, да бъдат възлагани на външни фирми и да се търсят публично-частни партньорства. Нещо, което звучи добре, но сме наясно каква е нормативната база на такъв тип партньорства, наясно сме и с редицата неуспехи в годините", обясни той.

Общинският съветник даде и конкретен пример, свързан с инсталиране на фотоволтаични инсталации на общински сгради като училища, детски градини и администрации. „Дейност, която може да бъде реализирана в кратък срок, да бъдат реализирани значителни икономии от бюджета на СО. Тази дейност се предвижда да бъде реализирана по линия публично-частно партньорство по изключително неясен за мен механизъм", заяви Альоша Даков.