Балтова представи българската позиция на министрите на ЕС, посветена на „Пътя на прехода в туризма“
Секция: Туризъм
17 Ноември 2021 09:15
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Балтова представи българската позиция на министрите на ЕС, посветена на „Пътя на прехода в туризма“

/КРОСС/ Министър Стела Балтова представи българската позиция на неформална среща на министрите от ЕС, отговарящи за туризма, посветена на бъдещето и възстановяването на европейския туризъм след пандемията от COVID-19. Срещата се провежда изцяло в онлайн формат в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС. На нея беше разгледан стратегическият документ, озаглавен „Път на прехода в туризма", а министрите изразиха позициите на държавите си във връзка с политиките и подходите за възстановяване на европейския туризъм след пандемията.

Форумът беше открит с обръщения на Здравко Почивалшек, министър на икономическото развитие и технологиите на председателстващата ЕС Словения, Тиери Бретон - европейски комисар по вътрешния пазар и Зураб Пололикашвили - генерален секретар на Световната организация по туризъм.

Туристическата индустрия е в процес на много сериозна трансформация, породена от навлизането на дигиталните технологии, изкуствения интелект, процеси, които се активизираха в условията на пандемията от COVID-19, подчерта в речта си българският министър на туризма Стела Балтова. „За да останем конкурентоспособни, се изисква задълбочена интеграция и споделеност с всички останали свързани сектори. Туризмът е носител на прогрес, иновации, на промяна и България приветства обстоятелството, че това е първата индустрия, подготвила документ за „път на прехода" към по-зелена, устойчива, интегрирана екосистема", заяви министър Балтова. Тя подчерта значението на документа в светлината на декларацията от Глазгоу и стремежа до 2030 г. емисиите въглероден диоксид да бъдат намалени с 45% спрямо 2010 г., а енергийната ефективност да бъде повишена. Според нея всички тези политики безусловно имат потенциал и ще се окажат много важен фактор за повишаване устойчивостта на туризма, което продължава да е приоритетна цел.

Министър Балтова обърна специално внимание на аспекта с внедряването на иновации и повишаването на бързината на бизнес процесите в Европа. В перспективата до 2030 г. три четвърти от туристическите оферти да се предлагат онлайн и с дигитални приложения според нея са решения в правилна посока.

В речта си пред министрите, отговарящи за туризма в ЕС, министър Балтова обърна специално внимание и на необходимостта от ефективното събиране и боравене със статистически данни в сектора и тяхното споделяне на ниво Европейски съюз. Тя посочи, че в България през 2019 г. беше изградена изцяло дигитализирана Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), като важен инструмент за развитието на организациите за управление на туристическите дестинации и платформа за споделяне и достъп до данни за туризма, свързани с туристическите услуги и обекти. Всичко това допринася за устойчивото управление на дестинацията.

България приветства насоките и поставените времеви хоризонти за намаляване на количеството пластмаса в Европа, подчерта още министър Балтова. Наскоро в страната ни беше приета Наредба за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, която предявява изисквания към икономическите оператори, в т.ч. към микро и малките предприятия в туризма. Те трябва да адаптират предлагането на туристически услуги към тези изисквания, изтъкна българският министър. Климатичните промени се случват пред очите на всеки един от нас и следва да бъдем отговорни към опазването на нашата природа, особено в страна като България, която се гордее със своето богато биоразнообразие.

Служебният министър постави акцент върху необходимостта от развитие на адекватни регулации за платформените работници в областта на пътуванията, настаняването и други туристически услуги.

На неформалната среща на министрите България подкрепи прилагането на Пакта за умения чрез национално и регионално партньорство между индустрията и образователните институции за придобиване на умения за новата дигитална реалност.

„Считам, че документът „Път на прехода в туризма" отразява правилната посока за разработването на дългосрочна Европейска туристическа програма, която е в унисон с амбициите за зелен и дигитален преход в светлината на кръговата икономика и нейното синьо измерение", каза в заключение министър Стела Балтова.
На втория ден от срещата ще се проведе и Европейски туристически форум, в който ще се включат експерти и представители на бизнеса в туристическия сектор.