Нинова: Няма да се откажем! Хората имат нужда от тази закрила и няма да позволи произвол върху тях и техните семейства
Секция: Интервюта
20 Януари 2022 15:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Нинова: Няма да се откажем! Хората имат нужда от тази закрила и няма да позволи произвол върху тях и техните семейства

/КРОСС/ „Тази материя до сега не е уреждана в законодателството на България. За тези две седмици работихме и сме готови с проект на Закон за събиране на вземанията, който обсъдихме днес на среща с неправителствените потребителски организации“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на пресконференция в икономическото ведомство. Тя подчерта, че преди това темата е обсъдена на експертния съвет „Правосъдие“ на управляващата коалиция и има политическо съгласие  за ред и правила.

Министър Нинова представи основните моменти в проектозакона за колекторските фирми.  В него за първи път се предвижда да има публичен регистър на фирмите, които се занимават със събиране на вземания. Той ще се води в Министерство на икономиката и индустрията от КЗП.

Икономическият министър подчерта, че изрично в предмета им на дейност трябва да е записано, че ще се занимават с тази дейност. Тя допълни, че членовете на управителните органи на тези фирми не трябва да са осъждани и срещу тях да няма наказателни преследвания. Кредиторът, който прехвърля вземането трябва предварително писмено да уведоми длъжника, че го прехвърля и на кого го прехвърля. По този начин длъжникът да знае, коя фирма може да дойде и да му поиска тези пари. Длъжникът може да предяви своите претенции, като оспори това вземане. Оспорването от страна на длъжника спира търсенето на вземането и изпълнението. 

„Гледали сме да защитим най-вече интересите на гражданите  и затова сме разписали при какви условия колекторските фирми могат да събират тези вземания“, каза още министър Нинова по време на пресконференцията.

Забраняват се действия и практики по събирането на  вземания чрез тормоз, принуда (физическа или психическа). Осъществяване на телефонни повиквания в периода от 20:00 ч. до 07 :00 сутринта, както и в почивни и празнични дни. Контролът ще се осъществява от КЗП, а неспазването на задълженията по договора ще се наказва с глоба и отнемане на лиценз.

Икономическият министър поясни още, че новият кредитор, който получи вземането ще води регистър на цялата писмена документация, която осъществява с длъжника, за да има винаги яснота за кореспонденцията по между им. Също така новият кредитор няма право да иска каквото и да е плащане по-различно от посоченото в договора с  първоначалния кредитор. 

В заключение министър Нинова заяви, че е абсолютно наясно срещу какво се изправя. „В оборот са  4 млрд. лв. по този въпрос и сме наясно каква сила имаме срещу себе си“ каза още тя. И изтъкна, че няма да се откаже, защото  хората имат нужда от тази закрила. Да видят, че има държава, която няма да позволи произвол върху тях и техните семейства.

В рамките на пресконференцията г-н Дамян Лазаров от Националната организация "Защита на потребителите" благодари на министър Нинова за оказаното съдействие и помощ срещу дейността на колекторските фирми.