Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци на Община Ямбол е изградена за над 3,6 млн. лв.
Секция: БЪЛГАРИЯ
21 Януари 2022 17:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци на Община Ямбол е изградена за над 3,6 млн. лв.

/КРОСС/ Модерна компостираща система за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол е изградена и открита близо до областния град. Проектът стартира през 2019 г. и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с над 3,6 млн. лв.

Компостиращата инсталация ще обслужва 68 000 души на територията на общината. Тя е изградена в местността Гол баир в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол. Разположена е до Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Съоръженията и довеждащата инфраструктура са изградени на терен с обща площ от 8 000 квадратни метра и с предвиден капацитет 2 400 тона годишно. По проекта са закупени контейнери и сметоизвозваща техника. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци и ще намали количеството депонирани битови отпадъци в Ямбол.

Обектът е открит от кмета на община Ямбол Валентин Ревански. На церемонията по откриването присъстваха областният управител на област Ямбол Васил Александров, председателят на Общинския съвет Антон Шиков, общински съветници, заместник-кметът на Ямбол Михаил Керемидчиев, заместник-кметът на община Тунджа Светозар Грозев и други.