Безплатни детски градини и 710 лв. минимална заплата е записано в проекта на Бюджет 2022
Секция: ИКОНОМИКА
21 Януари 2022 17:25
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Безплатни детски градини и 710 лв. минимална заплата е записано в проекта на Бюджет 2022

/КРОСС/ Детските градини да са безплатни и минималната работна заплата да стане 710 лева от първи април. Това е записано в проекта за нов бюджет за 2022 г., представен от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.

Новата държавна политика предвижда ръст на инвестициите, повече капиталови разходи и дефицит достигащ 4,1% от Брутния вътрешен продукт.

Новият бюджет предвижда увеличение на минималната работна заплата от 1 април на 710 лева, както и вдигане на максималният осигурителен праг до 3400 лева. От юли пенсиите ще се увеличат с очакваните 6,1% средно.

"С този бюджет се надявам да поставим началото на политика, в която държавата не раздава пари на калпак, не раздава пари в чували, а инвестира. В проекти с конкретна възвращаемост, в хората на България и в така необходимата ни инфраструктура", каза финансовият министър Асен Василев.

Финансовото ведомство е заложило близо 85 млн. лева, за да освободи родителите от такси за детските градини считано от 1 април. Увеличава се компенсацията за втората година от майчинството до 710 лева.

"България няма как да стане богата държава, ако се занимаваме само с аутсорсинг и продаваме ниски работни заплати. За да станем богата държава, трябва заплатите да станат високи", каза Василев.

Предвижданият растеж за тази година е 4,8%, общото ниво на дълг достига до 26,7 на сто от БВП. Новият държавен дълг, който страната ще поеме е 7,3 млрд. лева.

"Трябва да излезем на международни пазари, тъй като имаме емисия от 3 млрд. лева, която трябва да се рефинансира, и допълнително предвиждаме 4,3 млрд. нов дълг освен тях", каза Василев.

Очакват се и съкращения в държавната администрация. Финансовото ведомство е отчело, че са необходими 200 млн. лева за компенсация на освободените служители.

"Всяко министерство в момента си преглежда устройствените правилници, освен това и вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, към нея преминават голяма част от общите дирекции на министерствата, ще направи преглед, въвеждане на електронни услуги и съответно там също очакваме доста голям ефект", каза Василев.

Запазва се водената до този момент данъчна политика. Отпада данъкът върху лихвите и се минимизира данък уикенд. Не се предвижда ново намаление на ставките по ДДС, включително за енергоресурсите.

"Неедократно съм изразявал мнение, че да се ползва ДДС за социална политика е изключително грешно", категоричен е финансовият министър.

Предстои бюджетът да бъде обсъден със социалните партньори, гласуван на Министерския съвет и след това внесен в Народното събрание.