Трябва да вярваш...
Секция: Мисли и цитати
25 Януари 2022 06:13
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Трябва да вярваш...

/КРОСС/ „Трябва да вярваш в себе си“ - Сун Дзъ.