Промяната на тарифите за тол таксите няма да повиши инфлацията
Секция: Автомобили
12 Май 2022 08:23
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Промяната на тарифите за тол таксите няма да повиши инфлацията

/КРОСС/ Промяната на цените за тол таксите няма да увеличи инфлацията. Това съобщи вицепремиерът и министър на районното развиване и благоустройството Гроздан Караджов пред депутати от парламентарната комисия по районна политика.

Ако един камион транспортира самун на разстояние приблизително 200 км по автомагистрала, това би нараснало цената на общо 16 хляба с 1 стотинка. Повишението при млякото би било 1 стотинка за 8 литра, което е пренебрежима големина, разяснява министърът и уточни, че това не би могло да повлияе на инфлационните процеси.

„Вярвам, че рецесиите са съпътстващи и ще продължат още дълго, само че е време да сложим ред в използването и поддържането на пътищата и защищавам да се вкарат тол такси за второкласните пътища ", сподели още министър Караджов. Той добави, че средствата за поддръжка и ремонт на пътища и в този момент се заплащат, само че от налозите на всички жители. По време на съвещанието стана ясно, че на строителните компании към този момент са преведени над 110 млн. лева от утвърдените от Народното събрание над 600 млн. лв. за настоящ ремонт и поддръжка.

Процедурата първоначално е била по-бавна, тъй като с цел да бъдат осъществени заплащанията, е трябвало компаниите да издадат фактури, а преди заплащането по всяка от тях се прави инспекция в Национална агенция за приходите, която лишава 3-4 дни. В момента темпото е ускорено и за към ден съумяват да се осъществят разплащания за към 30-40 млн. лв.. Министърът заяви, че чака до десетина дни разплащането да завърши изцяло. Той разгласи, че е имало усложнения при първичното сключване на спомагателни съглашения с компаниите, защото заложените условия в договорите са били тежки за тях.

„Решението на Народно събрание е наложително за нас, само че то не поражда директни отговорности за компаниите. Плащането към тях беше въпрос на благосклонност, да се съгласим на равноправна основа за анексиране на договорите", изясни вицепремиерът.

До края на седмицата би трябвало да бъдат подписани всички останали съглашения. Вече са подписани такива по 18 от 39-те контракта, а работната група не престава да работи върху подадените документи за сертифицирани заплащания. По време на блиц контрола министър Караджов разгласи, че методиката за индексация на цените в строителството е подготвена. Той изясни, че с цел да бъде приложена индексацията, е належащо Народното събрание да промени член 116а от Закона за публичните поръчки и да бъде записано, че „изменение на цената на контракт за социална поръчка вследствие на бързорастяща инфлация се прави според методика, утвърдена с акт на Министерския съвет". Министър Караджов прикани народните представители от всички парламентарни групи да поддържат поправката.

„Това е в полза на безусловно всички компании и се надявам откровено, че ще получим схващане от страна на депутатите", сподели вицепремиерът Зам.-министър Деляна Иванова разясни, че актуализацията ще се прави контракт по контракт с анекс сред възложител и реализатор.

„Всяка съответна обстановка ще бъде друга. Пример мога да дам с договорите, които са в осъществяване на европейските стратегии. При тях бюджетирането и сключването на контракти се е случило много обратно във времето. Голяма част от тях са на стойности, които към днешна дата съставляват компликация за довършването им. Там анексиране би било възможно при положение, че има спестени средства, а в стратегиите има такива. Специално в тази част ще бъде допустимо, само че ще бъде контракт по контракт ", сподели заместник-министър Иванова.

Вицепремиерът Караджов съобщи, че тази година съществени поправки ще могат да се вършат единствено на пътни сектори, за които има планова подготвеност. Паралелно са предоставени 83 публични поръчки за планиране и подготовка на процедури за избор на реализатор за идната година. Готови са плановете за към 300 км пътища и за тях се организират процедури за избор на реализатори. Офертите ще бъдат отворени в края на месец май.

*Източник: www.api.bg