Разселиха първите рибки от защитен вид в река Черни Осъм
Секция: ЛЮБОПИТНО
03 Август 2022 17:20
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Разселиха първите рибки от защитен вид в река Черни Осъм

/КРОСС/ Първите рибки от защитения вид главоч са разселени на територията на Националния парк "Централен Балкан". Те са от донорна популация от реки извън Парка, уловени през 2021 г. До този момент главочите са отглеждани в лабораторна установка. При контролирани условия е извършено и естественото им размножаване. 

Рибките вече плават в предварително подбрани три речни участъка в река Черни Осъм. Те се наричат микрорезервати.

Преди да бъдат разселени рибките, екип от Биологическия факултет на Софийскиq университет ги маркира, за да могат да се проследяват дистанционно. В микрорезерватите са вече общо 30 екземпляра - по десет във всеки участък. Те ще бъдат подложени на мониторинг, за да се регистрира оцеляемостта, нарастването и разселването им в микрорезерватите.