Как се пише автобиография?
Секция: ЛЮБОПИТНО
24 Август 2022 13:07
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Как се пише автобиография?

/КРОСС/ CV е съкращение от латинските думи 'curriculum vitae', които означават 'продължителност на живота'. Професионалната автобиография предоставя обобщение на професионалният живот на някого.

Вашето CV включва вашето образование(я) и квалификация, трудов опит, умения и важни качества. Чрез вашето CV вашият потенциален работодател ще може бързо да получи представа за вашите умения, трудов опит и знания, за да прецени дали отговаряте на работата или не и следователно дали да ви предложи интервю за работа.

Какво трябва да включава автобиографията:

Вашето CV трябва да съдържа само информация, свързана с потенциалния ви работодател. Това означава, че това, което съдържа автобиографията ви, може да е различно за всяка кандидатура. Въпреки това, минимумът от подробности за автобиографията ви трябва да включва поне;

Лични данни
Пълно име, местоживеене и адрес, имейл адрес и (мобилен) телефонен номер.

Работен опит
В хронологичен ред избройте последния си трудов опит. Започнете с най-новата си работа и продължете с работата, на която сте работили преди.

Образование
Точно както при трудовия опит, започнете с последното си обучение или най-високо ниво на образование.

Това са части, които задължително трябва да присъстват във всяко CV, при всяко приложение. Въпреки това, ако наистина искате да се откроите от другите кандидати, е силно препоръчително да положите малко повече усилия. Ако искате потенциалните ви бъдещи работодатели да видят, че вие сте най-подходящите за работата, помислете за добавяне на още раздели към автобиографията си.

 

Източник: https://slovored.com