Животът е трагедия, когато...
Секция: Мисли и цитати
29 Септември 2022 06:59
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Животът е трагедия, когато...

                                                        /КРОСС/ Животът е трагедия, когато го гледаш отблизо,

                                                                                  и комедия, щом го погледнеш отдалеч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Чарли Чаплин