На 27-ми октомври 2022 г. от 11.30 ч. в УНСС ще се открие 6-тият Международен Конгрес на RAMICS
Секция: БЪЛГАРИЯ
26 Октомври 2022 15:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
На 27-ми октомври 2022 г. от 11.30 ч. в УНСС ще се открие 6-тият Международен Конгрес на RAMICS

/КРОСС/ На 27-ми октомври 2022 г. от 11.30 ч. в УНСС ще се открие 6-тият Международен Конгрес на RAMICS (Международна асоциация за изследване на допълнителните валутни системи) на тема „Допълващите валутни системи - мост в общностите“.

За първи път в България ще се съберат над 40 изследователи и практици от САЩ, Япония, Бразилия, Аржентина, Мексико, Швеция, Франция, Германия, Швейцария, Холандия, Англия, Испания, Италия, Полша, Замбия, България и други страни в областта на допълващите валутни системи. В онлайн дискусиите ще вземат участие още над  30 водещи лектори и учени.

Събитието се провежда под патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство, проф. д-р Димитър Димитров.

Съорганизатори са Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (VUZF Lab), Нов Български университет, съвместно с Института по икономика и политики и Центъра за парични и икономически изследвания към УНСС.

Основни лектори на конгреса са:

·       Проф. д.ик.н. Николай Неновски – България, който ще изнесе доклад на тема „Interpreting Balkan monetary history“

·       Томас Греко – САЩ - "Private and complementary currency systems: purposes, principles, practices, and performance"

·       Проф. Бруно Тере – Франция - "Proudhon’s theory of constituted value and philosophy of money: from labor value to worker value and the Bank of the People"

·       Сузана Белмонте – Испания - "Complementary Currencies and Other Alternative Monetary Proposals in the Post-growth Economy"

По темата на конгреса:

Вече 40 години международната научна общност, обединена около РАМИКС, изучава практически експерименти и генерира идеи за комплементарни и социални валути. Традицията за двугодишни срещи на различните култури, опит и идеи продължава през 2022 година в България.

Днес повече от всякога сме изправени пред решаването на редица екзистенциални проблеми на всички равнища: индивидуално, групово, национално и световно. Живеем в силно динамични промени, които обозначаваме като кризи и натоварваме със страх от неизвестното, които се разпростират върху цялото поле на социалното и природното. Чувството за несигурност, което ни обхваща само показва ограничените ни способности да осмислим промените. Те са неизбежни и само от нас зависи как ще преминем през тях. Навярно това е цената на глобализацията? Но тази цена може ли да бъде понесена от днешния модерен жител на планетата Земя? Създали сме гигантски разделителни линии в социополитическото, природното и етичното и имаме нужда от работещи инструменти за преодоляване на цялата грамада от съществуващи проблеми. Натрупаните дисбаланси са глобални. Дори наличието на Глобален договор на ООН е доказателство за тях. Сред тях се открояват две области, от които пряко зависи оцеляването на съвременния човек. Това са здравето и енергията. Ето защо специални акценти в програмата са проблемите, идващи от COVID и едно комплексно явление, което сме нарекли “EconomologicalU-Turn. При всички тези пропасти, които неминуемо ще се наложи да преодоляваме, главният въпрос на конгреса е: „Как паричните иновации и допълващите валути могат да бъдат полезни в изграждането на мост между и вътре в общностите?“

 Очакваме Ви!