Добър човек е този...
Секция: Мисли и цитати
24 Ноември 2022 05:41
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Добър човек е този...

/КРОСС/  "Добър човек е този, който се отплаща на другия с добро." - Платон