Явор Гечев и Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за развитие на рибарството и аквакултурите в България
Секция: БЪЛГАРИЯ
24 Февруари 2023 18:40
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Явор Гечев и Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за развитие на рибарството и аквакултурите в България

/КРОСС/ Министърът на земеделието Явор Гечев и генералният директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за развитие на сектора у нас.

Чарлина Вичева, която е на посещение в България по покана на аграрния министър, представи пред екипа на земеделското министерство новия пакет от мерки за сектора на рибарството и аквакултурите в Европейския съюз (ЕС), който бе обявен от Комисията на 21 февруари 2023 г. Пакетът съдържа четири документа: Съобщение на ЕК за общата политика в областта на рибарството, Доклад за общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, План за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство и Съобщение относно енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС.

Ръководителят на ГД „Морско дело и рибарство“ посочи, че това е най-важният пакет от мерки за сектора в настоящия мандат на Европейската комисия. Тези инициативи дават оценка за целите, поставени през 2013 г., обединяват законодателството за опазване на рибарството със законодателството за околната среда, очертават възможностите за използване на иновативни технологии с цел подпомагане на сектора, след поскъпването на изкопаемите горива, в резултат на войната в Украйна. Също така поставят въпроса за бъдещето и приемствеността между поколенията и се изследват регулаторните бариери пред инвестициите в сектора.

Чарлина Вичева допълни, че според поставената в документите оценка, политиката от 2013 г. изпълнява целите си, но общото заключение е, че има какво да се направи за подобряване на прилагането на мерките както по отношение на дебата за бъдещето на сектора в светлината на новите предизвикателства, свързани с климатичните промени, драстичното ексалиране на замърсяването на Световния океан, особено с пластмаса, така и социалните проблеми, резултат от последните кризи като пандемията и повишените цени на горивата.

Министър Явор Гечев благодари, че България е първата държава, която се запознава с пакета от мерки на Комисията.  „Предстоящата дискусия по предложенията ще помогне за интензивното развитие на сектора, който е изключително важен за страната ни", отбеляза министърът. Той информира, че предстои стартът на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и тя е инструментът, чрез който ще бъдат постигнати поставените цели.

Земеделският министър отбеляза потенциала за развитие на аквакултурите във вътрешните водоеми на страната като ценен източник на протеин, както и въпросите за окачествяване на рибата и достигането на крайния продукт до пазара. Той подчерта, че в резултат на войната в Украйна риболовът в Черно море е изправен пред редица проблеми. „Черно море е специфично, то е и богатство, и голям ангажимент, който България има като страна членка на ЕС, не само за запазването на рибните ресурси, а и за обогатяването им“, заяви министър Гечев.

Той подчерта, че ПМДРА 2021-2027 трябва да е много по-различна, по-ефективна, целенасочена и полезна за сектора, за да постигне по-големи цели. На дневен ред е необходимо да излязат проблемите на младите хора в сектора, алтернативната заетост като туризма, намаляването на замърсяването на морските води с пластмаси и други. Министър Гечев допълни, че екипът му подготвя и законодателни мерки, които ще бъдат предоставени на следващото Народно събрание.

Предстои пакетът от мерки за сектора да бъде обсъден на Съвет на министрите по селско стопанство и рибарство през март 2023 г.

По-късно през деня ръководителят на ГД „Морско дело и рибарство” Чарлина Вичева, заедно със заместник-министъра на земеделието Георги Събев, изпълнителния директор на ИА „Рибарство и аквакултури” Ваня Стаматова и други експерти обсъдиха актуални теми в сектора с представители на бранша.