ЕАУ получи от ЕК ново финансиране от 14,4 млн. евро
Секция: Наука
03 Юли 2023 18:23
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
ЕАУ получи от ЕК ново финансиране от 14,4 млн. евро

/КРОСС/ Европейската комисия (ЕК) обяви днес, че алиансът ENGAGE.EU, част от който е и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), ще бъде финансиран с допълнителни средства в размер на 14,4 милиона евро за бъдещо развитие на сътрудничеството и мобилността между деветте партньорски висши училища. В допълнение към безвъзмездните средства от Европейската комисия, всеки университет ще допринесе за общия бюджет от 18 милиона евро, планиран за следващия период (2023-2027 г.), съобщи пресцентърът на висшето училище.

По този повод ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Европейския университет и ръководител на ENGAGE.EU за България, сподели: "ENGAGE.EU е най-големият успех в интернационализацията не само за УНСС, но и за останалите университети партньори. Това е стратегически важна инициатива на ЕК, която дава възможност на всички партньори да участват в изграждането на Европейското образователно пространство и на новото Европейско изследователско пространство".

Доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, и координатор на ENGAGE.EU за УНСС, каза: "Европейските университетски алианси са носителите на промяната във висшето образование и научните изследвания в Европа. Да бъдем част от подобен алианс е привилегия, но и голяма отговорност. Благодарение на подкрепата на Министерството на образованието и науката, на усилията на нашата академична общност и на административните структури, вече три години УНСС е равностоен стратегически партньор в ENGAGE.EU. Усилията си заслужават, защото добавената стойност е за всички - за студентите, за преподавателите и служителите, и за обществото като цяло. Да си пожелаем нови успехи!".

Съвместно търсене на устойчиви решения

Европейският университет ENGAGE.EU, който започна през 2020 г., има за цел да сближи студентите, изследователите и служителите на девет водещи европейски университета - University of Mannheim (координатор на алианса), LUISS University (Рим), NHH Norwegian School of Economics (Берген), Tilburg University, УНСС (София), Université Toulouse Capitole, WU Vienna University of Economics and Business, Ramon Llull University (Барселона) и Hanken School of Economics (Хелзинки).

Целта на инициативата е да се разработят нови модели за стимулиране на мобилността на студентите, преподавателите и служителите, които да допринесат за качеството, интеграцията и устойчивостта на европейското висше образование, иновации и научни изследвания. В рамките на алианса университетите работят на интердисциплинарно ниво за устойчиви решения на социални проблеми, като всеки университет предлага програма, насочена към образованието, иновациите и научните изследвания. Студентите, изследователите и служителите могат да се възползват от обученията, курсовете, експедициите, летните училища, лабораториите и другите инициативи както онлайн, така и присъствено.

През последните три години, освен развиването на ENGAGE.EU като организация, бяха сключени споразумения, които рационализираха работните процеси и позволиха осъществяването на много проекти, чрез които студентите и изследователите разбраха непосредствените ползи от алианса. Сред най-ключовите обучителни инициативи е общият университетски каталог от над 500 курса за студентите в ENGAGE.EU. За изминалите три години успех бележи и магистърската програма "Дигитална трансформация", в която само за една година се включиха над 50 студенти. Над 200 студенти участваха в седемте експедиции, по време на които работиха екипно в интеркултурна среда по намирането на работещи решения за множество социални предизвикателства под менторството на външни заинтересовани страни - неправителствени и бизнес организации, и местни институции. Освен това, беше разработена и пусната платформата за изследователска общност, в която почти 250 изследователи от деветте университета партньори създават полезни връзки и споделят своите изследователски идеи и проекти.

Сътрудничества отвъд границите

ENGAGE.EU насърчава системното европейско сътрудничество между партниращите си университети. Ето защо Европейската комисия е силно ангажирана с по-нататъшното изпълнение на инициативата за европейските университети. Предвижда се до средата на 2024 г. повече от 500 висши учебни заведения в Европа да станат част от такъв съюз. Това представлява приблизително 10 процента от общия брой на образователните институции.

С осигуреното допълнително финансиране на ENGAGE.EU, Ramon Llull University в Барселона и Hanken School of Economics в Хелзинки официално ще се присъединят към алианса. Те участват в сътрудничеството от май 2022 г., но с подновеното финансиране ще станат пълноправни членове на алианса ENGAGE.EU.

Инициативата "Европейски университети"

"Европейски университети" е мащабна инициатива в рамките на програмата "Еразъм+" на Европейския съюз, чиято цел е да се създадат устойчиви стандарти за сътрудничество между висшите училища в Европа. Тя има за цел да служи като модел на добри практики за бъдещото повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и практическа приложимост на европейското висше образование.