Стартира стажантската програма на EVN България „Младежи с бъдеще“
Секция: БЪЛГАРИЯ
04 Юли 2023 16:58
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Стартира стажантската програма на EVN България „Младежи с бъдеще“ 58 стажанти участват в 18-то издание на програмата

/КРОСС/  На 3 юли 2023 г. стартира 18-то издание на стажантската програма на EVN България -
„Младежи с бъдеще". Тази година общо 58 стажанти ще проведат тримесечен стаж в 37
различни организационни единици. 29 стажанти ще проведат своята програма в различни
Клиентски центрове по места, 9 от стажантите са в централни технически отдели и в EVN
Топлофикация, а други 20 - в бизнес организационни единици.

Над половината от стажантите тази година са възпитаници на различни технически
университети - като ТУ София, ТУ Пловдив, ТУ Варна и др.

За обучението, подкрепата и навлизането на стажантите както всяка година ще се погрижат
опитни сътрудници от ЕVN България, които са техни ментори. Някои от тях самите са били
стажанти в компанията преди няколко години, а след това са били поканени да останат на
постоянни позиции в дружеството. Днес самите те вече посрещат стажанти и ги съпътстват в
първите им стъпки, предавайки натрупания до момента опит.

Програмата на EVN България „Младежи с бъдеще" предлага:

• запознаване с дейността на EVN България и придобиване на ценен опит в областта на
енергетиката, технологиите и икономиката
• непосредствен контакт с едни от най-добрите професионалисти в бранша
• участие в иновативни проекти
• възможност за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда
• използване на най-добрите практики.
Повече за програмата „Младежи с бъдеще" можете да откриете на
https://evn.bg/Home/Careers/University.aspx.