Екперти се застъпиха пред МЗ за ваксините срещу рака на маточната шийка
Секция: Здраве
18 Юли 2023 13:59
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Екперти се застъпиха пред МЗ за ваксините срещу  рака на маточната шийка

/КРОСС/ Първи стъпки за съвместна работа на Министерство на здравеопазването (МЗ) и експертната неправителствена организация Коалиция HPV за разширяване на ваксинопрофилактиката в България бяха направени на среща във ведомството.

С представители на НПО структурата разговаряха здравният зам.-министър с ресор обществено здраве, профилактика на заболяванията и промоция на здравето Михаил Околийски, чийто ресор е, Илия Тасев, шеф на дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол" и експертите на МЗ Кремена Пармакова и Радосвета Филипова. Коалиция HPV беше представена от Радка Аргирова, Ивайло Търнев, Антоанета Томова, Христиана Бацелова, Момчил Баев и Радосвета Стаменкова. Информация за срещата беше разпространена от експертната организация.

Михаил Околийски заяви желанието здравното министерство за диалог с Коалиция HPV, като уточни, че "добрите идеи трябва да са подплатени с епидемиологични данни, финансови разчети и с приоритизиране на най-належащите нужди". Той отчете, че ваксиналното покритие на момичетата от 10 до 12 г. по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) през годините е спаднало от 10% до 1%. "Това е голям проблем, защото всеки ден една жена в България губи живота си от РМШ. Преди да успеем да променим обществените нагласи към ваксинацията и отношението на ключови медицински специалисти, не би трябвало да инвестираме в нови подходи и нови таргетни групи, които да обхване Националната програма. Може да мислим за включване в бъдеще и на момчетата, защото заболяванията, свързани с HPV засягат и мъжкия пол, но основната ни цел сега трябва да бъдат младите момичета и разширяване на ваксиналното покритие", коментира той.

Илия Тасев обясни, че усилията на за въвеждане програми за профилактика срещат трудности, "тъй като резултатът от профилактиката ще стане видим едва след 15 години, а от здравеопазването сега се очакват краткосрочни резултати".

Коалиция HPV представи дейността си. Тя е учредена й на 9 март 2023 г. като национална експертна неправителствена организация, която има за цел да бъде постигната действаща превенция на заболяванията, свързани с човешкия папиломен вирус (HPV). В тази връзка е организирана Академия за здравни журналисти (на 29 май), внесено е отворено писмо до МЗ (на 31 май) и са установени професионални връзки с Europian Cancer Organisation (на 20 юни). Създаден е и официален сайт на коалицията.

Предстои да се проведе информационна кампания, насочена към родителите, под надслов "Защити бъдещето им". "Новата НPV-ваксина, насочена срещу 9 щама на човешкия папиломен вирус, ще бъде фокус на есенната ни информационна кампания. Нашите експерти от РЗИ ще правят обучения на деца и родители", уточни Тасев.

Момчил Баев и онкологът Антоанета Томова предложиха от името на Коалиция HPV да започне навременна подготовка за новата Национална програма за профилактика, който трябва да работи след изтичането на настоящата, така че в целевата група за ваксиниране да се включат момичета и момчета от 10 до 12 години, както и ваксинацията срещу HPV да стане задължителна за момичетата на 11 години. Илия Тасев отговори, че това ще струва от 12 до 15 милиона лева всяка година, и че политиките в профилактиката по принцип са недофинансирани.

Радка Аргирова подчерта големия прогрес във ваксината срещу HPV, която по думите й на практика служи за превенция не само на рака на маточната шийка, но и на още осем заболявания, сред които рак на гърло, ларингс и бял дроб. Аргирова обясни необходимостта да бъдат обучени в това отношение личните лекари, педиатрите, АГ-специалистите и лекарите от регионалните здравни инспекции (РЗИ). "Трябва да преследваме голямата цел - профилактичният план да бъде разширяван, но и да отчитаме всяка малка цел, която постигаме", допълни вирусологът. Христиана Бацелова предложи обученията по ваксинопрофилактика на лекари да организират под егидата на Министерство на здравеопазването.

Ивайло Търнев отбеляза успехите на Национална мрежа на здравните медиатори за увеличаване на ваксиналното покрити сред ромската общност: "Обучения на здравните медиатори се правят от представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. На предстоящата на 30 ноември - 2 декември Национална среща на здравните медиатори сме предвидили специален модул "Превантивна медицина" с лектори общопракитуващи лекари."

Той изтъкна, че заплащането на личните лекари за поставяне на препоръчителна ваксина е обидно ниско, и призова МЗ да работи за изравняване на заплащането с това за задължителните ваксини.

Радосвета Стаменкова от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве обясни колко е трудно да се обърнат представите на родителската общност, която не е имала сексуално и здравно образование в училище и лесно се поддава на страхове. "Трябва да им обясним най-просто, че ваксината срещу HPV е добра и че върши работа не само за момичета, но и за момчета, а и за всяка възраст", заяви тя.

Членове на Коалиция HPV са: Радка Аргирова - председател на Българското дружество по медицинска вирусология; представител на офиса на световната здравна организация (СЗО) в България; Гергана Николова - член на УС на Българския лекарски съюз (БЛС); Антоанета Томова - началник на Отделението по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център в Пловдив; Йорданка Узунова - член на Българска педиатрична асоциация; Илия Карагьозов - председател на Българската асоциация по онко-гинекология, завеждащ отделение "Дисплазия център, Оперативна гинекология и тазова хирургия" в МБАЛ и ДКЦ "Вита"; Христиана Бацeлова - началник Хигиенно-епидемиологичен отдел към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив; Момчил Баев - основател на Фондация "Астра Форум"; Ивайло Търнев - Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация "Здравни проблеми на малцинствата"; Ивайло Спасов - директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ - България; Пламена Николова - директор на "Национална мрежа за децата"; Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве; Христина Лебанова - Социална фармация и фармацевтично законодателство - МУ-Плевен.