Елаците-Мед АД планира удължаване на живота на рудника с 10 години
Секция: ИКОНОМИКА
10 Септември 2023 15:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Елаците-Мед АД планира удължаване на живота на рудника с 10 години

/КРОСС/ Хората, които работят тук, трябва да имат сигурност за доходите си през следващите 20 години, казва изпълнителният директор инж. Драгомир Драганов

 

СИБИЛА КУСЕВА

Елаците-Мед АД, която за 23 години, откакто е частна собственост, е вложила над 1,3 млрд. лв. само за инвестиции и разходи за опазване на околната среда, планира по-дълъг живот на дружеството. Екип от специалисти е изготвил проект за удължаване на живота на рудника с 10 години до 2041 г., съобщи пред журналисти изпълнителният директор на компанията инж. Драгомир Драганов. Ако срокът на концесията за добив и преработка на медни руди от находището бъде удължен, Елаците-Мед се ангажира да произвежда в съответствие с всички изисквания, залегнали в ОВОС, и да инвестира около 1,2 млрд. лв. в техника, технологии и съоръжения за опазване на околната среда.

„Голяма част от компаниите по света залагат като свой приоритет максималната ефективност, печалбата, докато при нас философията е да се търси максимален живот на дружеството. Т.е. хората, които работят тук, да имат

сигурност за доходите си през следващите 20 години

да се гарантира тяхната заетост за дълъг период от време“ – допълни изпълнителният директор. Той подчерта, че социалната ангажираност е била приоритет през годините. „Дружеството е приватизирано през 1999 г., когато е в тежко минно-техническо състояние и със сериозни дългове към банките. Бяха положени неимоверни усилия, за да оцелее и да продължи да работи. Въпреки изключителните финансови трудности в периода на 2000-те години, плащанията на работещите и осигуровките към държавата никога не са били забавени, дори с един ден“ – каза инж. Драганов. Постепенно компанията успява да стъпи на крака, погасява кредитите, които има, и инвестира изключително сериозно в нови техники и технологии. Преоценени са запасите на медни руди, които се намират в находището, благодарение на екипа от специалисти начело с проф. Цоло Вутов.

Но с времето съдържанието на мед в тях непрекъснато намалява. Преработваме на годишна база 16,2 хил. т руда. От 2018 г. досега чрез инвестициите в иновации и дигитализация успяхме да вдигнем този капацитет с близо 10%. Преработваме все по-бедни руди, но успяваме да запазим количеството на медния концентрат – нашия краен продукт“ -  съобщи инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство на компанията“. Той допълни, че компанията разработва и въвежда в експлоатация автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси и постоянно инвестира в модерна минна механизация и оборудване за преработка на руди с по-ниско съдържание на мед. По този начин се постига по-висока производителност и извличане на полезните елементи, както и намаляване на технологичния отпадък.

Според инж. Димитров в бъдеще Елаците-Мед ще работи с 0,26 процента мед в рудите, т.е. ще преработва най-бедните медни руда в света.

Медта - изчерпаем ресурс

Елаците-Мед е сред малкото медодобивни компании в ЕС, затова запазването на производството й в дългосрочен план е важно. Медта е основен компонент във връзка с целите на ЕС за ресурсна независимост, декаборнизация и енергиен преход, но тенденцията е за намаляване на запасите на мед в света. „Медта е критичен елемент, изчерпаем ресурс, което също ни задължава да продължим да работим над проекти за удължаването на живота на предприятието“, казва и инж. Ивайло Николов, директор на Рудодобивния комплекс.

Удължаване на живота на дружеството е особено важно и за общините, на чиято територия извършва дейността си компанията, както и за местните хора от Етрополе и Средногорието, голяма част от които работят в дружеството.

Принос за социално-икономическото развитие на 5 общини

По данни на Института за пазарна икономика (ИПИ) компанията е един от най-големите работодатели в страната и най-големият в Етрополе и Средногорието, като през 2022 г. е осигурила работа на над 2000 работници и служители. Повече от 83% от тях са от района на Средногорието и Етрополе, 820 души от персонала са от Етрополе, но значим брой идват и от Пирдоп, Златица и Мирково, а също така Чавдар, Челопеч и Антон. Средната брутна месечна заплата в Елаците-Мед през 2022 г. е била 2 649 лв., което е с 50% над средната заплата в страната и с 10% по-висока от средната за добивната индустрия, според проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ). Данните показват също, че компанията осигурява със 104% по-високо заплащане на машинните оператори и монтажистите и с 60% на квалифицираните работници спрямо средните нива в страната. Това са двете професии, които концентрират 60% от наетите в компанията. При техниците и приложните специалисти работната заплата изпреварва средната за страната в професията с 42%. При специалистите разликата е по-малка – 7% над средната за професията, но това е професия с традиционно високо заплащане в икономиката, сочат от ИПИ. Елаците-Мед се нарежда сред 25-те компании с най-висок директен принос за домакинските бюджети в страната.  Според Лъчезар Богданов приносът за социално-икономическото развитие е по-голям, като се има предвид влиянието на заетите в компанията по цялата верига на потреблението там, където живеят.

Дългогодишната история на компанията, големият брой работници от общините в района и високите възнаграждения обуславят устойчивия социален и икономически принос на Елаците-Мед АД в района на Средногорието и Етрополе. Анализът на ИПИ разглежда и приноса на компанията към местните бюджети в района на Средногорието и Етрополе, който достига над 11,5 млн. лв. през 2022 г. Плащанията от Елаците-Мед АД към общините формират 73% от собствените приходи на община Мирково, 67% от собствените приходи на община Етрополе и 45% от собствените приходи на община Чавдар. Освен това компанията прави дарения, като инвестира в качеството на живот на местното население чрез различни дарителски програми.