Водата на космическия обект, от който се е отделил астероидът Рюгу, е повлияла върху разпределението на елементите в него
Секция: Наука
12 Ноември 2023 18:03
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Водата на космическия обект, от който се е отделил астероидът Рюгу, е повлияла върху разпределението на елементите в него

/КРОСС/ Международен екип от космолози, геохимици и инженери установи, че водата, съществувала на космическия обект, от който се е отделил астероидът Рюгу, е повлияла върху разпределението на елементите в него, съобщи Физ.орг.

В статия, публикувана в списание "Сайънс адвансис", учените, ръководени от Тецуя Йокояма, описват как са сравнявали два изотопа на хром и титан и какво показват откритите разлики за историята на излагане на Рюгу на вода, преди да се откъсне от първоизточника си. 

Рюгу е близък до Земята астероид, който беше открит през 1999 г. През 2014 г. японската Агенция за изследване на космическото пространство ДЖАКСА изстреля космическия апарат "Хаябуса 2",  който събра проби от астероида и ги върна на Земята през 2020 г.

През последните три години бяха проведени стотици изследвания за изучаване на материала, доставен от Рюгу. Тези усилия разкриха много за естеството на астероида и неговия източник. Смята се, че Рюгу се е откъснал от много по-голям астероид от семейството на Полана или Еулалия вследствие на сблъсък с друг астероид.

Екипът е изследвал два изотопа на хрома и два на титана, за да научи повече доколко Рюгу е бил изложен на вода, преди да се откъсне от по-големия обект. Четирите изотопа са много стабилни и не се разграждат лесно в сухи условия, което означава, че количеството им сега е същото, както когато Рюгу се е откъснал. 

При сравняване на съотношенията между изотопите на титана учените откриват много малки отклонения, което е очаквано. Не такъв обаче е случаят със съотношенията между изотопите на хрома - те се различават почти два пъти. Изследователите предполагат, че подобно отклонение може лесно да се обясни с излагането на вода, тъй като хромът се разтваря във вода.

Вода може да е оказала влияние върху Рюгу, докато той все още е бил част от първоначалния астероид, тъй като след това е бил твърде сух. Екипът също така открива разлики в разпределението в зависимост от мястото, където е взета пробата от астероида. Това показва, че водата се е движила на първоначалния астероид, преди Рюгу да се отдели.

Изследователите отбелязват, че констатациите им съвпадат с тези на други изследователи, които са използвали различен път, за да намерят доказателства за наличие на вода върху астероида, от който се е откъснал Рюгу.