УМБАЛ „Св.Марина“–Варна работи по мащабна европейска програма за пациенти с редки заболявания EU4Health
Секция: Здраве
07 Декември 2023 14:52
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УМБАЛ „Св.Марина“–Варна работи по мащабна европейска програма за пациенти с редки заболявания EU4Health

/КРОСС/ УМБАЛ „Св. Марина" - Варна вече работи по мащабна програма за диагностициране и лечение на пациенти с редки заболявания EU4Health, наравно с други 1400 медицински центрове в различни европейски държави. От 2016 г. в нея функционират 2 Експертни центъра за редки болести с над 700 редовно проследявани пациенти от цялата страна. В следващите 4 години Варненската университетска болница бе избрана от Европейската комисия да поеме ръководната роля в отговорна мисия за планиране и осигуряване на обучение на медицинските специалисти, пациентите и обществото в областта на редките ендокринни болести. Това се случи след прецизна оценка на ресурсите - висококвалифицирани и опитни лекари, работещи в мултидисциплинарни екипи, наличието на модерна апаратура и комуникации. Дейността ще бъде ръководена от проф. д-р Виолета Йотова, дмн.

Какво означава това за българския пациент с рядко заболяване? Той вече има възможност да получи абсолютно същата медицинска грижа - диагностика, лечение и терапия в УМБАЛ „Св. Марина" - Варна, каквато би получил във всяка друга държава, членка на Европейския съюз. Всички специалисти, участващи в програмата, ще споделят експертния си опит и ще обсъждат отделни случаи в рамките на мрежата - дистанционно, без да има нужда пациентите да пътуват и да разходват лични и обществени средства и време.

Заболяванията, които попадат във фокуса на програмата и за които УМБАЛ „Св. Марина" има доказана компетентност, са дефицит на растежен хормон, редки синдроми (Силвер-Ръсел, Прадер-Вили, Нунан, Търнър и др.), нарушения в половата диференциация, хиперинсулинемична хипогликемия, редки анемии и коагулопатии.

Европейската програма за пациенти с редки болести цели да предотврати здравните неравенства между пациентите с редки болести в различните държави, както и водещите европейски специалисти да изготвят насоки за клинична практика, диагностициране и лечение. Така на практика много пациенти, които до момента са се лутали между различни специалисти и са търсили скъпоструваща терапия в други държави, получават най-добрите възможни резултати в България, подобрявайки качеството си на живот. Компетентността и резултатите на всички Експертни центрове по редки болести в Европа се проверява периодично по строги критерии от Европейската комисия. Последният одит през 2022 г. показа, че варненските центрове се справят отлично и покриват многостранните изисквания в 97%, с което заслужиха отлична оценка.
Половин милион души в Европа биват диагностицирани с рядко заболяване всяка година, а редки или слабо разпространени комплексни заболявания засягат ежедневния живот на около 32 милиона граждани на Европейския съюз. Здравните системи в ЕС имат за цел да осигурят висококачествени и рентабилни грижи, но това е особено предизвикателство за редки или слабо разпространени комплексни заболявания и състояния. Само обхващането им в по-специализирани лечебно-диагностични центрове може да осигури необходимото ниво на грижа и да подобри съдбата на пациентите.