От тук насетне искам да...
Секция: Мисли и цитати
23 Февруари 2024 06:16
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
От тук насетне искам да...

/КРОСС/ „От тук насетне искам да колекционирам само моменти на щастие."

                                                                                                 Стендал