Министър Богданов участва в откриването на Тринадесетата Министерска конференция на СТО
Секция: ИКОНОМИКА
26 Февруари 2024 14:59
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Богданов участва в откриването на Тринадесетата Министерска конференция на СТО

/КРОСС/ Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов взе участие в официалното откриване на Тринадесетата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), която се провежда в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Конференцията e най-висшият орган за вземане на решения на СТО и служи като ключово събитие за държавите членки на организацията за справяне с търговските предизвикателства, усъвършенстване на търговските правила и определяне на дневния ред на световната търговска политика. На събитието участва и заместник - министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов.

През тази седмица представители на над 170 държави, икономически министри и други представители от държавите членки на СТО от цял свят ще обсъждат политики, свързани с многостранните споразумения и многостранните търговски преговори.

Предвижда се да се вземат решения относно реформата на системата за уреждане на спорове в СТО, въпроси свързани с развитието на най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, електронната търговия, търговията и екологичната устойчивост, присъединяване на нови страни и други важни въпроси.

В рамките на вчерашния ден министрите одобриха и декларация, отбелязваща финализирането на Споразумението за улесняване на инвестициите за развитие (IFD).
Споразумението ще помогне на подписалите го страни да привлекат преки чуждестранни инвестиции, които да стимулират растежа, да подкрепят повишаването на производителността, създаването на работни места и интегрирането в глобалните вериги на доставки. Споразумението също така ще допринесе и за превръщането на световната икономика в по-устойчива и приобщаваща.

Министър Богданов коментира, че от изключителна важност за надеждността на СТО е 13-та Министерска конференция да постигне съдържателен пакет договорености, който да обхване най-належащите за решаване въпроси, както и да зададе необходимите политически насоки за бъдеща работа относно реформиране и модернизиране на организацията.

Министерската конференция е върховен изпълнителен орган на Световната търговска организация. Тя се свиква най-малко веднъж на две години. В работата на Министерската конференция взимат участие министри, висши служители и други представители от държавите членки на СТО (понастоящем има 164 държави членки) и държави наблюдатели (25 такива държави), международни междуправителствени организации със статут на наблюдатели, неправителствени организации.