Български учени с принос при изследването на лекарства за ракови заболявания
Секция: Здраве
05 Март 2024 06:27
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Български учени с принос при изследването на лекарства за ракови заболявания

/КРОСС/ Молекулните механизми на едни от най-мощните противоракови медикаменти вече са изяснени и за това принос имат и български учени от института по молекулярна биология към БАН. Научната им публикация в най-авторитетното в света списание CELL в съавторство с най-големите в областта на биомедицинските науки от института Кюри и Макс Планк беше най-дългоочакваната, тъй като ще даде възможност да се открие по-малко токсичен вариант на онкомедикаментите.

Всичко започва от инкубатора, в който се отглеждат много специални линии човешки ракови клетки с флуоресцентни белтъци.

"Те самите клетки си ги синтезират тях. Те така са генетично модифицирани, че няма нужда да им слагам нищо", каза д-р Радослав Александров - лаборатория по геномна стабилност БАН.

Светещите белтъци пък са важни, защото може да се проследи участието им в различни клетъчни процеси с помощта на флуоресцентен колфокален микроскоп.

Нашите микроскоп ски системи разполагат с прецизно фокусирани ултравиолетови лазери, с помощната на които ние можем там, където искаме в живите клетки да създадем увреждане в ДНК", посочи д-р Радослав Александров.

Остава да видят кои точно белтъци, в какъв ред и кога ще се втурнат да я кърпят. Или за колко време и с какъв интензитет нарастват светещите точки. И така се подбират най-ефективните цели, които могат да убият раковата клетка или в случая - най-важните белтъци в ремонтната схема на ДНК. Противораковите средства от последно поколение сега се целят в белтъка Парп 1 - или това е първият, който реагира на увредата.

"В момента на микроскопската система, която виждате зад мен, се изследват ефектите на противоракови препарати", коментира д-р Радослав Александров.

В случая нашият екип установява, че Парп 1, първият от спешната команда, успява да задържи заедно краищата на ДНК на мястото на прекъсването й. А когато медикаментите блокират този ензим, ДНК не се възстановява. Натрупването на грешки в крайна сметка води до смърт на раковата клетка. Но това пречи и на здравите клетки или колкото медикаментът е по-ефективен срещу рака, толкова е по-токсичен.

"Както е при парп инхибиторите, абсолютно пълният молекулен механизъм, по който работят тези лекарства все още не е напълно изяснен".

Нашият екип успява да установи различни механизми на действие на инхибиторите, което в крайна сметка ще помогне да се подберат молекулите с максимална ефективност и минимални странични ефекти.

"С техниката, която ние разполагаме, ние можем да го направим на ниво, което е бих казал е уникално в световен мащаб", посочи д-р Радослав Александров.

Затова най-големите в биомедицинските изследвания като института "Кюри" и "Макс Планк" избират да партнират с нашия център по съвременна микроскопия.

"Перспективата е такава, че да могат да се публикуват повече такива статии и България да може да излезе на международно ниво и да публикуват тези резултати. Ние трябва да имаме повече колаборация с международни институции. Ето защо кандидатстваме да направим един нов център", каза доц. Стойно Стойнев.

Или целта е да се изгради нов институт за биомолекулярни изследвания, който ще интегрира молекулярна клетъчна биология с подходи и технологии от математическите, физическите и компютърните науки. Макар и в центъра на световната научна мисъл, изследванията на рака и на редките генетични заболявания имат нужда от нови подходи и технологии, за да се ускори намирането на ефективни терапии. И в това състезание нашите учени очевидно имат какво да предложат.

"Тези статии се правят от голям брой учени, много често от различни институции, защото всеки от тях е специализиран в дадена технология, които другите не могат да извършат", каза доц. Стойно Стойнов.

Ако проектът им успее, институтът ще бъде изграден в България. А стане ли това, ще си върнем много от учените, на които им се налага да правят наука по света.