Нови частици позволяват да се надникне в сърцето на Вселената
Секция: Наука
30 Март 2024 18:51
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Нови частици позволяват да се надникне в сърцето на Вселената

/КРОСС/ Група учени са открили нови частици, които могат да разгадаят мистерията на една от най-мистериозните сили във Вселената - гравитацията. Изследването за първи път предоставя експериментални доказателства за съществуването на така наречените хирални гравитонни модове (CGM) в полупроводникови материали.

CGM частиците по свойства наподобяват гравитоните - хипотетични елементарни частици, кванти, носители на гравитационното взаимодействие. Откритието дава на учените уникална възможност да изследват гравитоноподобните частици в лаборатория, което може да бъде ключът към обединяването на квантовата механика и теорията на относителността на Айнщайн.

Авторите на изследването отбелязват, че техният експеримент е първото експериментално потвърждение на концепцията за гравитоните, предложена като част от пионерската работа върху квантовата гравитация от 30-те години на миналия век, в система от кондензирана материя. Откритието е направено в специфично състояние на материята, известно като течност с фракционен квантов ефект на Хол (FQHE), което представлява система от силно взаимодействащи електрони в двуизмерно пространство при силни магнитни полета и ниски температури. Такива електрони се подчиняват на така наречената квантова метрика, за която е предсказвано, че произвежда CGMs в отговор на светлината.

Разработената техника позволила на учените да наблюдават взаимодействието на специално поляризирана светлина с частици, въртящи се подобно на CGM. Наблюдаваните физически свойства на CGM, включително тяхната спин-2 природа, характерните енергийни разриви между основното и възбудените състояния и зависимостта от така наречените коефициенти на запълване, са в съответствие с прогнозите, основани на квантовата геометрия. Откритието не само потвърждава съществуването на CGM, но също така може да стане мост между физиката на високите енергии, която работи в най-големите мащаби на Вселената, и физиката на кондензираната материя, която се фокусира върху изучаването на материали и техните уникални свойства на атомно ниво. 

Физиците измериха гравитацията в квантов мащаб В бъдеще изследователите планират да приложат разработените методики за изследване на течности с фракционен квантов ефект на Хол при по-високи енергийни нива и други квантови системи, където квантовата геометрия предсказва уникални свойства на колективни частици, такива като свръхпроводници.