Министър Цоков се срещна с част от новоизбраните училищни директори
Секция: Наука
01 Април 2024 20:07
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Цоков се срещна с част от новоизбраните училищни директори

/КРОСС/ Как да се променят училищата, какви са пътищата за решаването на различни проблеми, как учителите да бъдат подкрепяни и мотивирани, как да се подходи индивидуално към децата и възможностите за ефективно включване на родителите в образователния процес. Това бяха част от обсъжданите теми на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с кандидатите, получили 90 или повече точки на проведените конкурси за училищни директори.

Новите конкурсни процедури, които включват повече практически казуси и въпроси, са били предизвикателство, но и се оценяват като положителна стъпка за промяна в образованието, бе общото мнение на директорите. Те споделиха, че са били изненадани от новия изпитен формат и смятат, че на база професионален опит и добро познаване на уредбата всеки кандидат може да се справи с тях.

„Насочихме различните фази на изпита към това да се оцени лидерството на кандидатите и много важно - умението им да взаимодействат с хора. Защото очакваме промяната в образованието да започне от директорите в системата - те са тези лидери, които трябва да имат визията за утрешния ден", каза министър Цоков. Той поздрави за постигнатите резултати спечелилите конкурса и подчерта, че разчита на техните идеи за провеждането на следващите конкурси. „Както искаме учениците да прочетат една задача и да мислят за решението ѝ, така трябва да изпитваме и директорите - по-компетентностно ориентирано, да имаме не само добри администратори, а хора с умения да се справят при различни условия", каза министър Цоков.

Директорите споделиха каква е спецификата на техните училища, какви предизвикателства имат - с прием, работа с родители, привличане и приобщаване на деца от семейства без образование или пък с голям ангажимент към развитието на децата, училища, в които постоянно надграждат с иновации и квалификация на преподавателския състав. Партньорствата с местната власт бе друг акцент в разговора. Всички бяха на мнение, че за развитието на всяка образователна институция е изключително важна ролята на директора, но и на неговия екип, подкрепата за учителите - за тяхното постоянно професионално развитие. Те поздравиха екипа в МОН за непрекъснатото създаване на нови национални програми и нови модули в тях, които им позволяват да модернизират образователната среда и да ангажират учениците в разнообразни дейности, което стимулира техните интереси и желание да посещават училища и да постигат по-добри резултати.

Предстои и организиране на среща с всички новоизбрани директори, стана ясно по време на срещата. „В никакъв случай не искаме да разделяме едни кандидати от други, защото знаем, че всяка оценка има и субективен елемент. Затова и предстои да организираме дискусия с всички 200 новоназначени директори и заедно да обсъждаме промените, които ни очакват и мерките, които МОН трябва да предприеме", обясни проф. Цоков. По думите му на подобна среща ще бъдат поканени и социалните партньори, защото „всички ние сме част от този процес на промяна и всички носим отговорността тя да бъде положителна и адекватна на времето, в което живеем".

В срещата участваха директори на професионални и езикови гимназии, както и на обединено училище. В разговора се включиха и зам.-министър Емилия Лазарова и Георги Маринов, директор на дирекция „Организация и контрол" в МОН, както и Величка Таседжикова, секретар на УС на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

ПРЕСЦЕНТЪР НА МОН