Св. апостоли Аристарх, Пуд и Трофим
Секция: Църковен календар
15 Април 2024 06:01
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Св. апостоли Аристарх, Пуд и Трофим

/КРОСС/ От книгата Деяние на светите апостоли узнаваме, че Св.Аристарх бил жител на гр.Солун. През време на второто си проповедническо пътешествие св.ап.Павел проповядвал около един месец (три съботи наред) в юдейската синагога в Солун. В резултат на тази проповед повярвали в Христа някои юдеи, както и голямо множество богобоязливи елини и не малко видни жени (Деян. 17:1-4). Между повярвалите бил Аристарх. Той бил толкова предан на Христа и на Църквата, че станал спътник на св.ап.Павел и заедно с него понасял всички тежести на апостолския живот.

Когато през третото си проповедническо пътешествие св.ап.Павел проповядвал в Ефес, срещу него се разбунтували занаятчиите, които правели сребърни изображения на Артемида, защото той ечел, че ‘‘не са богове тия, които се правят с ръце човешки'‘. Тази проповед убедила мнозина да се откажат от езическите идоли и да повярват в Христа. По това време заедно с ап.Павел в Ефес бил и Аристарх: ‘‘И цял град се разбунтува; и като грабнаха Ганя и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището'‘ (Деян.19:29). Аристарх е придружавал св.ап.Павел и в края на третото му пътешествие, когато апостолът се връщал от Елада за Сирия през Македония: ‘‘Придружаваха го до Асия - пише св.еванг.Лука - Сосипатър Пиров, бериец, и от солунчани Аристарх и Секунд'‘(Деян. 20:4).

От посланието на св.ап.Павел до Колосяни узнаваме, че Аристарх бил затворен заедно с ап.Павел в Рим: ‘‘Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене...'‘ (Колос. 4:10). Това се потвърждава и от посланието до Филимон, което св.ап.Павел написал в Рим през време на първите му окови (61-63 г.): ‘‘Поздравява те Епафрас, моят съпленник за Христа Иисуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука - мои сътрудници'‘ (Филим.1:23).

По-късно апостол Аристарх бил епископ в сирийския град Апамея. Бил обезглавен през времето на император Нерон (54-68 г.) заедно с апостолите Павел, Пуд и Трофим.

Към края на живота си св.ап.Павел бил втори път затворен в Рим (65-66 г.). Като чувствал, че наближава денят на мъченическата му смърт, той написал до своя любим ученик Тимотей послание, с което го моли да дойде при него колкото може по-скоро. В края на това послание апостолът изпраща до Тимотей поздрав от учениците, които в това време се намирали при него. Между тези ученици е бил св.ап.Пуд: ‘‘Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя'‘ (2 Тим. 4:21).

Апостол Пуд бил римски държавен съветник, благороден и благочестив мъж. Той приемал в своя дом първовърховните апостоли Петър и Павел и всички християни. Този дом служел като църква, в която вярващите се събирали на богослужение.

От книгата Деяние на светите апостоли узнаваме, че апостол Трофим бил жител на град Ефес. Той придружавал св.ап.Павел през време на тримесечното му посещение в Елада в края на третото пътеществие (Деян.20:1 - 21:19). Във второто си послание до Тимотей св.ап.Павел съобщава, че оставил Трофим болен в Милит ( 2 Тим. 4:20). Като спътник и сътрудник на св.ап.Павел, Трофим бил посечен заедно с него и другите апостоли през време на гонението при император Нерон.