Министър Цоков участва във връчването на дипломите на 1435 студенти и педагози
Секция: Наука
19 Април 2024 19:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Цоков участва във връчването на дипломите на 1435 студенти и педагози

/КРОСС/ България и българската образователна система имат нужда от Вас. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков поздрави дипломиращите се 1435 студенти от "Випуск 2024" на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". От тях 645 бакалаври и 790 магистри са в областта на педагогиката, психологията, социалните дейности и изкуствата.

"Вие се обучавате в иновативна среда в един от десетте изследователски университета в България и през годините за мотивацията и подготовката Ви се грижеха над 90 преподаватели, използващи най-добрите подходи на обучение", обърна се министър Цоков към абсолвентите. По думите му това е както голяма възможност, така и отговорност - да носят академичния дух и стремежа към знание, и да го предават на другите. "Имате мисията да пазите мечтите си и да реализирате най-смелите от тях, да бъдете добри хора и българи, с които да се гордеем", каза още той.

Министър Цоков обърна внимание и че през тази година Педагогическият факултет в Пловдив отбелязва своята 40-годишнина. "Вие, както стотици други преди Вас, днес тръгвате по пътя на професионалната реализация и съм сигурен, че ще се развивате като успешни учители, педагози, специалисти, артисти", допълни проф. Цоков и акцентира, че образователната система ги очаква. Той им пожела още здраве и много успехи.

Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" е създаден през 1984 година. Ежегодно в него се обучават около 3000 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен, около 1700 студенти по 20 специалности от магистърска степен и докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В учебния процес са застъпени съвременните дигитални технологии. Осигурен е достъп до онлайн библиотечни фондове и други масиви информация. Изградена е уебинарна система за онлайн семинари, наблюдения и срещи със студенти и преподаватели от цял свят. Създадени са среда и продукти за дистанционно обучение. Особено засилен през последните години е интересът към програмите, които дават учителска правоспособност.