Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в различни области на науката
Секция: Наука
20 Април 2024 17:40
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в различни области на науката

/КРОСС/ Вече 50 години българският лазер с пари на меден бромид се използва в медицината, астрономията,  изследването на атмосферата и на морето, каза в интервю за БТА създателят на изобретението акад. Никола Съботинов. 

Той завършва физика - радиофизика и електроника, в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1967 г. По-късно работи в областта на квантовата радиофизика, конкретно - във физиката на лазерите с метални пари.

Акад. Никола Съботинов беше председател на Българската академия на науките от 2008 до 2012 г.

Тържествено ще бъдат отбелязани 50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) ще отбележи 50-годишнината от изобретяването на лазера с пари на меден бромид на 24 април в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН).

Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г.

С цел подобряване на неговите характеристики са направени редица теоретични и експериментални изследвания, и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Получените научни резултати са високо оценени от международната научна общност и намират място в световната наука и в университетските образователни програми, като например на Оксфордския университета във Великобритания и в университета Ибараки в Япония.

Лазерът с пари на меден бромид достига своето комерсиално развитие най-напред в България. Днес той се произвежда от българската фирма "Пулслайт" и от фирмите "Норселд" в Австралия, и от "Бизон" в Република Корея. Използва се в медицината, в индустрията за прецизна обработка на материали, в лазерната локация и навигацията, за лазерни дисплеи, за изследване на морската вода и за други изследвания.

Изобретеният от акад. Никола Съботинов лазер е не само пример за добра иновационна практика, но и е стимул за оптимизъм, особено сред младите хора, че и у нас идеите могат да се превърнат в реалност, и да се правят изобретения на нивото на високоразвитите в науката и техниката страни, отбелязват от ИФТТ при БАН.

В програмата на събитието са включени презентации на учените, участвали в създаването на прототипа, за приложението на лазера с пари на меден бромид, за развитието и перспективите на лазерните технологии. Ще има и изложба, представяща както целия цикъл на физични изследвания и разработки, така и експонати на произвежданите днес лазери от фирмите: "Пулслайт", "Норселд" и"Бизон".

Как се стига до изобретяването на лазера с пари на меден бромид?

"В края на 1973 г. започнах изследвания върху използването на съединението меден бромид. През април 1974 г. в моята лаборатория блесна лазерът с пари на меден бромид и така той беше пуснат в действие. Лазерът работеше с голяма мощност и още веднага показа, че има голям потенциал за използването на тази активна среда за медния лазер, като цяло. Лазерът с пари на меден бромид на практика се явява нов ниско температурен вариант на лазера с медни пари. Интересното беше, че лазерът заработи при температура на активната среда от 500 градуса по Целзий - или с 1000 градуса по-ниска от тази на чистата мед. Стана ясно, че нашият лазер може да работи и при ниски температури, и това е същността на изобретението на медно-бромидния лазер", обясни акад. Никола Съботинов.

"Виждайки, че този лазер работи много добре, реших веднага да подам заявка за авторско свидетелство, защото очаквах, че ще има и практическо приложение, и да запазим интелектуалната собственост. В Патентното ведомство защитихме лазера, като имаше процедура, от която се видя, че никой друг в света не е пускал лазер с пари на меден бромид. Имахме приоритет и ми издадоха авторско свидетелство", каза акад. Съботинов. 

Той разказа как са започнали и научните изследвания, които е трябвало да усъвършенстват това изобретение. "Открихме, че за да работи добре лазерът, са необходими примеси от водород. При малко количество водород лазерът рязко повишава мощността си с 200 процента или рязко се повишава мощността на лазера, и това съобщение веднага то пуснахме в световната литература. Ефектът беше много голям - навсякъде, където ползваха мощни лазери и искаха да създадат мощни медни лазери както на чиста мед, така и на халогениди. Започна да се използва нашият ефект на водорода. Дори и от една от най-мощните американски лаборатории ни изпратиха съобщение, за да ни благодарят, че сме открили този силен ефект. По този начин светът започна да ни приема и станахме лидери в тази област", заяви акад. Никола Събитинов.

Ученият обясни как е започнало и внедряването в производството на българския лазер. "Първата крачка беше да създадем пилотни образци на нашето изобретение. Бяхме целево финансирани от държавата и създадохме с обединени усилия два пилотни образци, които да бъдат демонстрирани на бизнеса, на хората, които искат да го произвеждат", каза акад. Съботинов. Той уточни, че първото внедряване на лазера с меден бромид е било в едно предприятие в Пловдив - "Оптични технологии", което е произвеждало лазера. Това предприятие произведе първия ни лазер и през 1985 г. го представихме на Международното технологично изложение в Хановер, в Германия", каза физикът.   

"Започна и производството на лазера, но нуждите в България не са големи и решихме да предложим закупуване на български лиценз от някои водещи в света фирми в областта на медните лазери. Веднага проявиха интерес от Австралия и САЩ, и започна големият трансфер на нашата технология на Запад. Това е много голямо постижение и австралийската фирма "Норселд" започна да произвежда и внедрихме там нашия лазер, който започна да се продава в целия свят", разказа акад. Никола Съботинов.

"Българската фирма "Пулслайт" също усвои много успешно нашия лазер за производство и тази фирма стъпи на световния пазар, с наша помощ и с наш лиценз", каза ученият.

Какви са приложенията на лазера с пари на меден бромид?

Приложението на лазера с пари на меден бромид е свързано с изходната мощност и може да има различни варианти, като едно от първите му приложения беше в медицината, в дерматологията. Лазерът започна да се използва за отстраняването на кожни дефекти, при заболявания на кожата, за изчистване на пигментации и на татуировки. В естетичната медицина приложението на лазера с пари на меден бромид е много сериозно, каза акад. Никола Съботинов.

"Южна Корея също реши да произвежда българския лазер с пари на меден бромид, защото той беше много търсен на пазара. С фирмата "Бизон" направихме контакти и те дойдоха в България, и пожелаха да започнат производство на нашия лазер", обясни физикът.

Той каза, че лазерът с пари на меден бромид има и много интересни приложения в лазерната локация, или в лидарните технологии. При тях може да се наблюдава атмосферата, да се изследват далечни разстояния в нея, да се дава информация за метеорологични параметри в атмосферата, може да се изследват и далечни обекти.

В астрономията лазерният лъч се използва за корекция на оптиката на телескопите.

"Лазерът с пари на меден бромид излъчва две дължини на вълните - едната е жълта, а другата е зелена. Зелената вълна може да прониква във водата и може да се използва за подводни наблюдения, за измерване на морското дъно, за плуващи във водата предмети", обясни акад. Съботинов.

Той каза, че лазерът може да се използва и като инструмент за гравиране, както и за прецизна, микронна обработка на различни твърди материали. Това е много важно за различни технологии в микроелектрониката, отбеляза ученият. 

 

Пътят на изобретението е описан в книгата "Лазерът" от акад. Никола Съботинов

Физикът акцентира и на своята книга "Лазерът", представяща интересен разказ за едно българско изобретение. На 120 страници авторът - акад. Никола Съботинов, който е сред най-разпознаваемите в международен мащаб учени в областта на лазерните технологии, проследява историята на създаването на лазера с пари на меден бромид, направените научни изследвания за неговото развитие и превръщането му в иновативен продукт, внедрен в индустриалното производство.

 

В края на 60-те години на наминалия век се поставя началото на лазерните изследвания в България. В института по електроника на БАН е създаден рубинов лазер, а във Физическия институт, където съществуват изключително добри условия за развитие на експерименталната физика и работят специалисти със завидна подготовка, се ражда идеята за създаването на нискотемпературен меден лазер. Тази идея става реалност, когато през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, който е признат за "изобретение на годината" през 1979 г. Съществен момент в този процес представлява откриването на ефекта на водорода в лазерите с пари на халогениди на медта, водещ до увеличаване на мощността и ефективността им над два пъти. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Внедрен е в България и повече от 30 години се произвежда в Австралия, а от 2016 г. интерес към него проявява и Южна Корея.