Когато се усмихвате на живота си...
Секция: Мисли и цитати
24 Април 2024 06:16
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Когато се усмихвате на живота си...

/КРОСС/  Когато се усмихвате на живота си, веднага започвате да живеете живот, за който си струва да се усмихвате.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Народна мъдрост