По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил
Секция: БЪЛГАРИЯ
15 Май 2024 20:28
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил Проектът „Аз рециклирам - за по-чисто и устойчиво бъдеще на своя град“ е реализиран от Националната финансово-стопанска гимназия с подкрепата на Столична община и програма „София - град на младите и активните“

/КРОСС/ Въпросите за опазване на околната среда и устойчиво развитие стават все по-актуални, а образованието и активната гражданска позиция на младежите играят ключова роля за това промяната да бъде възможна. Един добър пример в тази посока е проектът „Аз рециклирам - за по-чисто и устойчиво бъдеще на своя град", реализиран от Националната финансово-стопанска гимназия и активните младежи от клуб „Дигитални предприемачи" с ръководител г-жа Елма Стойчева, с подкрепата на Столична община и програма „София - град на младите и активните".

В рамките на този проект, ученици от пет различни училища в София се ангажираха да бъдат посланици на каузата за намаляване на текстилния отпадък и да обучават своите връстници по темите, свързани с текстилното замърсяване и начините за справяне с него. Този важен образователен проект обедини ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев", 23 СУ „Фр. Ж. Кюри", Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, 37 СУ „Райна Княгиня" и 15 СУ „Адам Мицкевич".

Заключителното събитие по проекта се проведе във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където участниците споделиха своите успехи, предизвикателства и вдъхновяващи истории. Резултатите от усилията на учениците бяха впечатляващи, като те успяха да съберат над 900 килограма текстил за рециклиране. Това позволи спестяването на значително количество въглеродни емисии и вода, като същевременно подчерта значимостта на устойчивите практики в ежедневието.

TexCycle има дейно участие в активности, свързани с образователни проекти за ученици и студенти, и подпомагане на техни инициативи за устойчиво развитие, с което дава допълнителна добавена стойност на образователния процес. Повишаването на осведомеността чрез информационни кампании е важен аспект от дейността на компанията. Еко академията на TexCycle има за цел да популяризира концепцията за „намаляване, повторно използване и рециклиране". Чрез нея екипът на компанията учи деца и възрастни как да поправят или преправят текстилни продукти, да събират ненужен текстил разделно и как се рециклират текстилни отпадъци. По този начин насърчават хората да удължат живота им, за да се намали нуждата от постоянното закупуване на нови дрехи, респективно - ново производство и да се минимизират текстилните отпадъци.