Благодарността е най-изтънчената...
Секция: Мисли и цитати
20 Май 2024 06:16
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Благодарността е най-изтънчената...

/КРОСС/ „Благодарността е най-изтънчената форма на учтивост."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Жак Маритен