Световни и климатични бизнес лидери се събират на ключова среща в София
Секция: Наука
20 Май 2024 15:46
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Световни и климатични бизнес лидери се събират на ключова среща в София Форумът "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" ще събере над 1000 участници от над 18 държави

/КРОСС/ От 26 до 28 юни, 2024 г. София ще бъде домакин на едно от най-големите и значими събития за Зелената сделка, обединяващо водещи световни и климатични бизнес лидери от над 18 държави, които ще обсъдят най-актуалните предизвикателства и възможности, свързани със Зеления преход.

За първи път форумът "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)", организиран от Dir.bg и 3Е-news, ще събере трима еврокомисари -Марош Шевчович, вицепрезидент на Европейската комисия, отговарящ за Зелената сделка; Илияна Иванова, комисар по иновации, култура, образование и младеж; Никола Шмит, европейски комисар по заетостта и социалните права. В събитието ще вземе участие и бившият американски държавен секретар на САЩ Джон Кери, известен с активното си участие в борбата с изменението на климата. Той ще сподели ценни перспективи за глобалните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове.

В едно от най-важните събития за Зелената сделка ще участват над 20 министри от региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Те ще споделят националните стратегии и инициативи за насърчаване на зелените технологии и иновации в техните страни. От българска страна участие ще вземат министър-председателят Димитър Главчев, министърът на финансите Людмила Петкова, транспортният министър Георги Гвоздейков, министърът на енергетиката Владимир Малинов, земеделският министър Георги Тахов, министърът на икономиката и индустрията Петко Николов, екоминистърът Петър Димитров, министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов, на иновациите и растежа Росен Карадимов, на електронното правителство Валентин Мундров, на образованието Галин Цоков, зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков и 11 министри от региона на ЦИЕ.

Братът на Йорданския крал принц Ел Хасан бин Талал, който е ангажирана и известена фигура в областта на климатичните промени, устойчивото развитие и иновациите, също ще отправи поздравления към гостите на конференцията. Кметовете на София, Тирана и Прищина ще коментират бъдещето на зелените градове по време на срещата.

Дебатът за Зеления преход:

Най-голямата и значима среща на високо ниво в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) формира дебата за Зеления преход, обсъждайки не само възможностите за инвестиции, зелените технологии и инфраструктура, но и социалните и икономическите аспекти на прехода към нискоемисионни и устойчиви икономики. Темите на тридневните дискусии са важни за редица водещи сектори в икономиката и задават дебата и тенденциите за предприемане на конкретни действия и изграждане на по-устойчиво бъдеще.
Сред ключовите теми на едно от най-важните за региона събития за Зелената сделка са:

Финансиране на устойчивост: Конференцията започва с фокус върху мобилизиране на капитали за зелено финансиране, ролята на финансовите институции в зеления преход и финансовите инструменти и механизми за подпомагане на инвестициите в проекти, насочени към устойчивото развитие и намаляване на въглеродните емисии. В дискусиите ще се включат Илиана Цанова, заместник генерален директор и главен директор „Риск" в Европейската комисия, Галина Винчелет, Директор на Световната банка на Европейския съюз, Кириакос Какурис, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Цанко Арабаджиев, Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР), Европейския инвестиционен фонд, Камелия Минева, Главен изпълнителен директор на ПроКредит Банк, Красимира Райчева, Country Manager във Visa България, Румънската, Гръцката и Хърватската банка за развитие, Десислава Симеонова, Главен изпълнителен директор на ОББ, д-р Маню Моравенов, Главен изпълнителен директор Българска фондова борса.

Иновации в зелената икономика: Зеленият преход е не само предизвикателство, но и възможност за иновации и нови бизнес модели. По време на конференцията ще бъдат разгледани последните технологични и иновационни постижения в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, устойчивия транспорт, кръговата икономика, рециклирането и други сектори, които могат да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове и опазване на околната среда. Сред участниците в панелните дискусии ще бъдат Джайлс Диксън, Главен изпълнителен директор на Wind Europe, Ялчин Рафиев, водещ преговарящ за COP29 Азербайджан и зам.-министър на външните работи, Космин Гита, главен изпълнителен директор, АЕЦ „Черна вода" и много други.

Енергийна трансформация: Постигането на балансиран и устойчив енергиен микс е трудна задача, която изисква проучване на интегрирани подходи и разширяване на мрежите за трансгранична търговия с енергия. В дискусиите по тези и други любопитни енергийни теми ще се включат Кристиан Руби, генерален секретар в Eurelectric, Надежда Кокотович, Главен изпълнителен директор на Brussels Energy Club, Карел Крал, Главен изпълнителен директор на Група Електрохолд България, Джо Филипс, ръководител на инвестиционния фонд „Три морета", Вадим Чебан, главен изпълнителен директор на Moldova Gaz и още много други участници, пряко свързани с енергийната трансформация в региона.

Климатично земеделие и продоволствена сигурност: Земеделието е един от най-предизвикателните сектори в борбата с изменението на климата. Най-голямата среща в ЦИЕ за Зеления преход ще разкаже за следващото поколение решения за земеделие и Deep Agritech, за прилагане на кръгови модели в селското стопанство и декарбонизиране на сектора. В дискусиите ще се включат Кристина Шермукшните - Алешуниен, главен изпълнителен директор на AgriFood (Литва), Кристина Делигиани, съосновател и управляващ директор na Verimpact, Макс Гурвиц от Vitosha Venture Partners, Илия Йорданов, съосновател ONDO Smart Farming Solutions и други.

ESG докладване и устойчиво управление на компаниите: По време на форума ще се дискутират темите за ESG рамките за отчитане, подобряване на прозрачността и отчетността, създаване на устойчиви и етични вериги за доставки, насърчаване на многообразието и социалното въздействие в корпоративната култура. Сред участниците в дискусиите ще бъдат Джон Хейвънс, председател на IEEE и Planet Positive, Демиан Пинтос, главен изпълнителен директор на Филип Морис България, Брисейда Гьоза, съосновател на ConsciESG, Елън Василина, президент и основател на Trocadero Forum Institute и други.

Присъствието на всички тези политически фигури, бизнес лидери и академичната общност гарантира, че събитието в София ще бъде изключително важна платформа за обсъждане на ключовите въпроси, свързани със Зеления преход. Форумът "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" не само ще насърчи диалога и обмена на опит между различните заинтересовани страни, но ще даде възможност за обмяна на най-добри практики, за изграждане на нови партньорства и създаване на конкретни планове за действие. Резултатите от тези дискусии ще имат влияние върху политическите и бизнес решенията, които се вземат днес и в бъдеще. Ние вярваме, че чрез съвместните усилия и ангажимента на всички заинтересовани страни можем да създадем по-устойчиво и справедливо бъдеще за всички.