Образование-и-наука. QUO VADIS?
Секция: Интервюта
08 Януари 2014 09:52
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Образование-и-наука. QUO VADIS?

/КРОСС/ Къде е знанието, което изгубихме в информацията? Къде е мъдростта, която изгубихме в знанието?" (Т.С. Елиът). Къде е моралът, който губим в комерсиализацията и конкуренцията? Сега аз ще пиша предимно за университета на знанието-и-науката - Alma mater studiorum, стимулираща любознанието, евристиката и свободолюбието.
Университетът не е просто територия, университетът е концепция за хуманна ценностна система. В „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет" на американския писател Робърт Пърсиг пише: „Истинският университет е състояние на духа. В другия университет съществува една законна юридическа личност, която за нещастие носи същото название, но която е нещо съвършено различно. Тя притежава имущество, може да изплаща заплати или да получава пари и да се поддава на законодателен натиск. Но този втори университет, юридическата личност, не може да преподава, не създава нови знания и не може да оценява идеи. Той не е истинският университет въобще."
Съвременното образование учи как информацията става знание и как знанието - начин на мислене, йерархия на ценности - „образователните ритми", за които е писал в „Целта на образованието" Алфред Уайтхед, един от големите математици, физици и философи на 20-и век. Да се стремиш да бъдеш превъзходен (гръцки - arеte) във всичко, което правиш. Ценностната система на „арете" включва образование и добродетели, полезни за човека и обществото. В корените на гръцките думи paidagogos и paideia и на английската education (образование) има „водачество" - от латински educere - „да изведеш това, което го има", да разкриеш способностите на студента, където ducere означава „да водя".
Неотдавна министърът на образованието и науката (МОН) представи проект за развитието на висшето образование (2014-2020). Но преди това - през 2011 и 2013 г. - Европейската комисия (ЕК) критично посочи, че България е забавила значително реформите във висшето образование. Препоръките са за подобряване на качеството на обучението чрез (i) инвестиции в квалификацията на преподавателите (80% от днешните студентите казват, че не са доволни от лекциите на свои преподаватели), (ii) модернизиране на учебните програми и научноизследователските проекти, (iii) увеличаване на мобилността на студентите и (iv) стимулиране на сътрудничеството между университети и индустрия.
Ще добавя: (v) участие на студенти в научноизследователски проекти и (vi) инвестиране на много повече пари от държавата (сега са мизерните 1.5% от БВП, при най-малко 3% в западноевропейските страни, САЩ, Япония) - и най-после от частния сектор. Освен в спорт, предимно футбол, не знам български бизнесмен да е вложил пари за образование и/или наука в държавен университет. Дарителството за наука-образование-култура (НОК) е най-благороден начин за опрощаване на грехове. Другото е НОК-аут на държавата, обществото и бизнеса.
През 1999 г. министрите на образованието подписват декларация, с която започва Болонския процес в университетското образование-и-наука. Той прокламира модела на трибологията (гръцки, tribo - плъзгане; трибология - наука за взаимодействията). На университетско равнище това означава (i) взаимодействие на образование-и-наука, (ii) евристичност и интерактивност в учебния процес (participating democracy - демокрация на участието) и (iii) програми за непрекъснато образование, lifelong learning program. Тогава студенти и преподаватели ще могат да почувстват, че the world looks so different after learning science, както казва Ричард Файнман - нобелист за физика, 1965 г.
През 2007 г. Негово превъзходителство посланикът на Ирландия в България Джефри Кийтинг, обяснявайки че в Ирландия първопричината за икономическото е психологическото чудо, каза: „Не мисля, че става дума за някаква написана стратегия. По-важното е друго: в началото настъпи една генерална промяна на настроението. Тогава нещата започнаха да се задвижват в правилна посока."
Като в поведението на нелинейните динамични системи, катализатор за големи позитивни събития може понякога да е минималната необходима промяна (minimum necessary change). В атмосферата например локални, малки явления могат да породят верига от действия, които да доведат до големи, глобални промени в екосистемата, въпреки че като цяло тя е детерминирана и няма случайни параметри.
В теорията на хаоса този феномен е метафорично известен като ефект на пеперудата - наричан така от заглавието на лекцията „Може ли движението на крилата на пеперуда в Бразилия да предизвика торнадо в Тексас?", изнесена през 1972 г. от Едуард Лоренц пред American Academy for the Advancement of Science.
Кои са ирландските пеперуди? - халбите с „Гинес" във всички дни на годината и особено на 17 март - деня на свети Патрик, рокмузиката и „Ривърденс", споменати от посланик Джефри Кийтинг.
И още ирландски мотиви: на 23 януари 2007 г. правителството на Ирландия представи новия си Национален план за развитие (2007-2013 г.). В него е вложена исторически голяма сума пари - 183.7 млрд. евро, за икономическата, социалната и образователната инфраструктура на страната (от тях за наука - 20 млрд., за образование - 25.8 млрд.).
Негово превъзходителство посланикът на Ирландия „се приведе и започна бавно, тихо и замечтано да говори на езика на келтите: когато не си голям, трябва да си умен".
И да имаш пеперуди.
И ерудирани политици. Като израелският президент Шимон Перес, който каза, че прогресът на една страна се прави в научните лаборатории. И бившият китайски премиер Ху Цзинтао, който често произнасяше посланието „Да възродим науката" - Chinese Science on the Move - писа американското списание Science (7 декември 2007).
Сondiсio sine qua non, за да се получат стойностни научни резултати, е съвременни знания и евристичен потенциал на изследователите - такива резултати се публикуват на английски в реномирани международни списания. Разбиращите тези науки знаят императива publish or perish (публикуваш или загиваш). Неразбиращите като МОН, ако имат резултати, ги публикуват на български в нискоразрядни списания и така те не стават достояние на световната научна общност. Както е казал д-р Чехов: „Няма национална наука, както няма национална таблица за умножение."

В България обаче има и национална наука, и национална таблица за умножение. И често тези автори стават министри на образованието, науката, културата...
- Образование-и-наука, къде отивате?
- При МОН отиваме, пак да ни реформира.
- Какви реформи с такива политически слаломисти!* Каква „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж."! Какви „подготовка на координационен механизъм за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020" и актуализиране на Националната пътна карта за научна инфраструктура."! И как „Всичко това ще допринесе за създаването на устойчива национална политика за изграждане и поддържане на върхови научни изследвания на световно ниво."!
О времена, о МОН! В такива случаи Мечо Пух казва: Някои имат ум, а други нямат и това е. Дано скоро си отидат - иначе пак няма да има български университет всред първите 500 в света.**
А ние с д-р Стоян Стоев и Васил Лаков се гордеем, че сме българи. Но искаме да живеем в Рим, Брюксел, Лондон, Болоня. Ще се върнем, когато за политик на годината бъде избран ерудиран министър на образованието и науката.
___________________________________________________________________
*„Уви! Всичко е погълнала у нас партизанщината, партията и партийните сдружения във всяка област, дори и в литературата, дори и в науките" - пише за „организираната посредственост" проф. Александър Балабанов във вестник „Мир", 6 август 1928 г. - 85 години оттогава и никакво репрограмиране на българския политически и социален пейзаж.
**Шанхайският рейтинг показва, че през 2010 г. страните от Европейския съюз са представени със 191 университета сред първите 500, докато САЩ имат 154, Япония - 25. От европейските университети най-много са тези в Германия - 39, и Великобритания - 38. Само 9 университета от Централна и Източна Европа (Полша, Унгария, Чехия, Словения) са сред първите 500.
Според друга световна класация българските университети са подредени така:
1. Софийски университет „Св. Климент Охридски" - 777-о място
2. Нов български университет - 1816-о място
3. Американски университет в България - 2380-о място
4. Технически университет в София - 2409-о място
5. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - 3088-о място.

Автор: д-р Георги Чалдъков, "Факел"