Минчев: Канадският милионер иска да създава етнически анклави, което е против националния ни интерес
Секция: БЪЛГАРИЯ
11 Февруари 2014 15:22
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Минчев: Канадският милионер иска да създава етнически анклави, което е против националния ни интерес

/КРОСС/ България е европейска страна - тя не е формирана като общество от емигранти, които се претопяват по свое желание в определен най-малък общ знаменател на идентичност. Европейските общества имат етнически ядра и мултикултурността се реализира като съотношение между основния етнос и малцинствените групи, които го допълват. Затова има важно значение какви са относителните дялове на основната общност и малцинствените групи.

Това казва политологът Огнян Минчев по повод дискусията, която новината за намерението на канадски милионер да заселва северозападна България със сирийци предизвика в социалната мрежа.

Във Фейсбук Минчев пише:

В Европа непрекъснато се води дебат какви са границите на допустимата имиграция и това не е дебат само на консерватори или националисти. В България живеят над един милион мюсюлмани и техния относителен дял нараства. Не принадлежа към хората, които смятат, че е срамно да се обсъжда въпросът кои са допустимите граници на нарастване на мюсюлманските общности в България, която е страна с преимуществено християнска традиция (в каквато и криза да се намира основното православно вероизповедание понастоящем). Настаняването и човешкото съпричастие към бежанците е проблем, който няма пряка връзка с възможността за концентрирано заселване на компактни общности от сирийци - мюсюлмани в Странджа, Видинско или другаде. Предусловие за дългосрочно настаняване на бежанци е способността им да се интегрират в обществото, което ги приема. Господин канадският милионер има намерението да създава компактни етнически анклави на българска територия, което е против националния ни интерес. На господина от университета в Отава бих припомнил, че Евразийското пространство е било винаги и по определение мултикултурно - включително в епохата на еднокултурните национални държави на Запад. Затова ще е по-добре да потърси друг критерий за не-принадлежност на България към Запада, освен този - нежеланието на голяма част от българското общество да допусне неконтролирано разрастване на мюсюлманските общности на българска територия. Повтарям - съвършено друг е проблемът за гражданския дълг на българското общество да приюти и защити бежанци, преследвани от война или други форми на насилие.