Канят кандидатите за ЕП да подкрепят семейството в декларация
Секция: БЪЛГАРИЯ
23 Април 2014 09:03
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Канят кандидатите за ЕП да подкрепят семейството в декларация

/КРОСС/Асоциация Общество и Ценности стартира кампания "Гласувай за семейството" за насърчаващи семейството политики, в навечерието на изборите за Европейски парламент. Кандидатите ще бъдат поканени да подкрепят с подписа си Декларация в подкрепа на семейството.

Декларацията ангажира бъдещите членове на Европейския парламент да работят за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като основна градивна единица на всяко общество и най-добрата среда за развитието на децата. С подкрепата си те обещават да насърчават правата на човека в Европа, включително човешкото достойнство, правото на живот, свободата на мисълта, съвестта и религията, както и правото на родителите, като първостепенно отговорни за възпитанието, здравето и образованието на децата си.

Бъдещите членове се ангажират с подкрепата си да спазват принципа на субсидиарност и правото на всяка страна да определя политиката си в сферата на брака, семейството, родителските права и образованието, да признават различията и приноса на бащата и майката за пълноценното развитие на децата и да работят за създаване на икономически условия за семействата, които да им осигурят достоен живот и условия за пълноценно развитие.

От една страна инициативата цели да информира обществото кои са кандидатите за следващия Европейски парламент и Европейската комисия, заявили публично, че ще работят в защита на човешките права, живота, достойнството и свободата на личността, брака и семейството в ЕС. На второ място, целта й е да се поддържа контакт с избраните кандидати с цел да продължат ангажимента на тези институции към правата на човека като цяло и тези права, в частност.

Граждани, семейства и сдружения, подкрепящи семейните ценности, са поканени да участват в кампанията, като се свържат с кандидатите от своя избирателен район с искане да подкрепят Декларацията.

Имената на подкрепилите Декларацията кандидат-евродепутати ще бъдат публикувани на 15 май, когато е Международния ден на семейството на страницата на сдружението (www.sva.bg).

Асоциация Общество и Ценности се ангажира да публикува на страницата си и начина, по който кандидатирали се отново евродепутати са гласували до момента по въпроси, касаещи децата и семейството.