Успели личности съставиха обществен съвет на Фонд „Математика на бъдещето”
Секция: БЪЛГАРИЯ
21 Май 2014 14:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Успели личности съставиха обществен съвет на Фонд „Математика на бъдещето”

/КРОСС/ Успели в своите професионални начинания личности станаха част от обществения съвет на Фонд „Математика на бъдещето" към настоятелството на Математическа гимназия „Баба Тонка" - Русе.
Митко Кунчев - директор МГ „Баба Тонка", Светослав Михов - юрист и председател на управителния съвет на училищното настоятелство, Иван Иванов - управител на „Тива Ком" ООД, Дамян Дамянов - управител на „Уникомс" ЕООД, Анатоли Димитров - председател на борда на директорите на „Електростарт" АД, Станислав Лазаров - бивш възпитаник на Математическа гимназия, Камен Алексиев - управител на „Резон Медиа", Ивелин Николов - управител на „Хермес Линд" ООД и бивш учител, Детелин Евлогиев - управител на „Информейшънс системс" ЕООД и Богомил Димитров - председател на борда на директорите на „Ирис" АД, са хората, които подпомагат децата не само финансово, а отделят от своето време и енергия с цел развитие на Фонда.
Фонд „Математика на бъдещето" към училищното настоятелство на Математическа гимназия „Баба Тонка" - Русе е създаден по инициатива на Иван Иванов на 24 март миналата година. Първоначално целта бе да се набират средства за финансиране на ученици за математически състезания в чужбина. Първата инициатива на Фонда бе финансово подпомагане на ученици от 6 клас в състезанието по математика в Хонг Конг през 2013 г.
След успешната кампания по набиране на средства и обезпечаване на учениците, представили достойно гимназията на международно ниво, Фонд „Математика на бъдещето" разшири своя обсег. Освен в математически състезания, в програмата му заложени мероприятия по подпомагане на участници и в други области на науката и спорта. Неотдавна с помощта на Фонд „Математика на бъдещето" екип от гимназия „Баба Тонка" извоюва специална награда на международен конкурс по информатика в Москва.
През тази година бяха разработени вътрешни правила на Фонда, където е записано, че целите му са финансово обезпечаване на участия на ученици от МГ "Баба Тонка" в международни и национални състезания, олимпиади и турнири в сферата на математиката, природните и хуманитарните науки и спорта. Друга задача на инициативата е популяризиране на училището и успехите на неговите възпитаници, както и подпомагане ръководството на гимназията в привличане на нови ученици и налагане на доказани преподаватели. Фондът ще работи за създаване на условия чрез финансова подкрепа за развитието на педагогическия състав.
Цялата информация за Фонд „Математика на бъдещето" можете да намерите в интернет на адрес http://future.mg-babatonka.bg/