В Мъглиж пазят полезни изкопаеми с уникална световна стойност
Секция: ЛЮБОПИТНО
15 Юли 2014 12:51
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
В Мъглиж пазят полезни изкопаеми с уникална световна стойност

/КРОСС/32 полезни изкопаеми с уникална световна стойност съставят музейната сбирка в читалището вград Мъглиж. Експонатите са дарени от българския геолог академик Йовчо Смилов Йовчев през 1983 г. 

Роден през 1902 г. в Мъглиж геолог прави дарение от 555 експоната - различни полезни изкопаеми, които до откриването на музея през месец май 1984 г., достигат 1060 броя. Една част от тях - 32 на брой, са с уникална стойност за България и световната наука: сулфидни метални друзи - галенит, оловна руда с едри кристали, компактен свалерит - цинкова руда, красива медна руда от азурит и малахит, сбирка от кварцови и оловно-цинкови друзи, окварзени сулфидни руди, голяма слюда московит, самородно злато и др.