Патронажните грижи – инструмент за подобряване на майчиното и детското здраве
Секция: Здраве
18 Юни 2015 14:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Патронажните грижи – инструмент за подобряване на майчиното и детското здраве

/КРОСС/ Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), Българска педиатрична асоциация и Тръстът за социална алтернатива организираха международна конференция на високо ниво, която даде възможност на професионалисти от България и света да обсъдят ползите от прилагането на патронажната грижа като ефективен инструмент за подпомагане на майчиното здраве и детското благополучие в ранна възраст.

„Инвестицията в ранното детско развитие е възможно най-добрата инвестиция в цялото общество. Защо ли? Защото за децата, които не получават адекватна грижа в първите години от живота си, е много по-вероятно да развият емоционални и здравословни проблеми, да останат без качествено образование и така да имат ограничен достъп до пазара на труда. Всичко това ги обрича да са част от омагьосания кръг на бедността. След като друг страни са се справили - защо и България да не може? Подходящ подход за ограничаване на всички тези рискове е именно партонажната грижа", каза Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Патронажната грижа се осъществява от медицински сестри или акушерки чрез директни посещения в дома на семействата. Професионалистите информират бъдещите и настоящи родители, консултират; показват специфични грижи за децата; обучават и подкрепят емоционално семействата; идентифицират ранните признаци на проблеми в развитието и сигнализират за деца в риск; предоставят подкрепа на бременните без здравни осигуровки за достъп до профилактични прегледи и наблюдение, подпомагат и насочват семействата към социални и здравни грижа.

„Детското и майчино здраве зависят от качественото на предлаганите медицински услуги. Българската здравна система все още не е реализирала широк достъп до професионална грижа в отдалечените и малките населени места и сред маргинализираните общности. Има нужда и от засилване на координацията на усилията за подобряване на показателите за справяне с ранната детска смъртност. Такава добра практика за координиране и съчетаване на здравните и социалните компоненти на услугите виждаме в патронажната грижа, осъществявана от УНИЦЕФ в няколко района в България", се казва в декларация на Министерството на здравеопазването, която беше прочетена пред участниците в конференцията.

Елементи от модела на УНИЦЕФ за патронажа грижа вече са заложени в Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020). България е една от малкото страни в Европа, където такава цялостна грижа все още не се предоставя.

„Тръстът за социална алтернатива също планира стартирането на патронажна грижа от есента - на първо време в София и Варна. Целта е да принесем добрия опит от САЩ и множеството международни практики. Правим го, защото децата - независимо от техния етнически произход, са бъдещето на България. И важното е не родителите да търсят достъп до услуги, а самите услуги да следват индивидуалните нужди на децата", каза Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива.

И макар патронажните грижи да са насочени към всички бременни и родилки, новородени и децата до 3-годишна възраст, фокусът приоритетно пада най-вече върху уязвимите семейства и децата в риск. УНИЦЕФ вече създаде такива услуги в областите Шумен (през 2013 г.) и Сливен (през 2014 г.), където има най-голям дял на такива семейства на глава от населението - включително и най-високата детска смъртност в страната.

„За високата детска смъртност влияят рискови фактори като ранните раждания преди 18-тата годишнина на майката или късните раждания - след 35-тата годишнина на майката; това дали в семействата има хронични заболявания; дали родилките имат достъп до качествена акушерска и педиатрична грижа; дали майката е полагала тежък труд по време на бременността и дали бебето е родено преждевременно или не. Социалният статус на семействата също влияе на това дали децата ще са в риск - по отношение на бедност или заболеваемост. Затова здравеопазването в България трябва да предоставя цялостна, а не парцелирана грижа, която да включва и медицински, и социални елементи, а Министерството на здравеопазването трябва да си постави по-амбициозни цели за намаляване на детската смъртност до 2020 г.", каза доц. д-р Д. Калайков, Българска педиатрична асоциация.


По света патронажната грижа е популярна и много добре възприета. Участниците в конференцията имаха възможност да се убедят в това от международно признати експерти:

„Когато вече има толкова много научни доказателства за ползите от ранното детско развитие, просто е престъпна небрежност, ако правителствата и възрастните все още ги пренебрегват. Истинският проблем е във фрагментацията на грижата, която се предлага на най-малките. Трябва ни изцяло нов подход, според който не лекарите да се налага да се справят с последствията от липсата на ранно детско развитие и да се борят с проблемите на отделни деца, а властите и родителите заедно да обхващат абсолютно всички деца - и то с цел превенция и недопускане на проблеми, а не последващата борба с тях. Патронажната грижа предоставя точно такъв цялостен подход", каза Д-р Франк Оберклайд, директор на Центъра за детско здраве към Кралската детска болница на Университета в Мелбърн, Австралия.

„Ако попитате патронажните сестри какво ги мотивира да ходят по домовете на хората и да се срещат с всякакви съдби, те ще ви кажат, че това е вроденият и изключително силен инстинкт и желание на майките да закрилят детето и да му предоставят възможно най-добрата грижа. Затова ние сме разработили механизъм за реално партньорство между патронажните сестри и семействата. Неговите цели са да подобри положителния изход от бременността; да развие здравето и благосъстоянието на новородените деца; да засили социалния статус и икономическата независимост на семействата - особено на най-уязвимите", каза Д-р Дейвид Олдс, професор по детски болести, психиатрия и превантивна медицина към Университета на Колорадо, Денвър, автор на програмата „Партньорство сестра-семейство.

В България, услугите по патронажна грижа се осъществяват безплатно на територията на областите Шумен и Сливен. За целта бяха създадени Центрове по майчино и детско здраве, които се издържат с дарения на клиенти и служители на „Пощенска банка" в партньорството с УНИЦЕФ. Партньорството „Най-добър старт за всяко дете" получи редица признания - като наградата „Най-добра дарителска програма" на Българския дарителски форум през 2014 и „Инвеститор в обществото" на Българския форум на бизнес лидерите през 2015 г. До момента патронажните сестри, подкрепени от УНИЦЕФ, са осъществили 17 000 посещения, от които подкрепа е оказана на 5384 семсйства.

Защо ранното детско развитие е толкова важно:
Половината деца в България (52%) живеят в риск от бедност или социално изключване; България е на едно от първите места в ЕС по смъртност на децата до 1 година; през 2013 г. близо 9000 жени без здравно осигуряване са родили, или 13% от всички родилки за този период; 6,5% от децата до 5 години са с изоставане в растежа; 41% от децата на възраст 6-11 месеца са с анемия; много деца от най-бедните семейства или с увреждане все още попадат в държавни институции или остават извън общинските детски градини.
Ето защо ранното детско развитие обхваща важни области като мерки за оцеляване, здравеопазване и пълноценно хранене, ранно учене, подкрепа на семейството, развитие на общността и др. Първите години оказват огромно влияние върху развитието и успеха на човека и по-късно в живота - от доброто здраве и силните резултати в училище до самоуважението и социалните умения. Политиките за ранно детско развитие са и инвестиция в бъдещето на цялата държавата. Интегрираните програми за най-малките деца спомагат за елиминиране на неравностойното положение, а това е основен начин за борба с бедността. Инвестицията в ранното детско развитие има коефициент на възвръщаемост от 10% годишно - защото ранната превенция има много по-ниска цена от тази, която би се платила по-късно за преодоляване на вече съществуващи здравни и социални проблеми.

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.