Югозападното държавно предприятие налива близо 13 млн. лв. в нови горски пътища
Секция: БЪЛГАРИЯ
03 Юли 2015 17:10
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Югозападното държавно предприятие налива близо 13 млн. лв. в нови горски пътища

/КРОСС/ Югозападното държавно горско предприятие ще инвестира 12 823 000 лева в проектирането и изграждането на четири нови горски пътища през 2015 година. Други 145 130 лева са предвидени за транспортно-техническа инфраструктура. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при извършването на първа копка на нов стабилизиран горски път по трасето „Дуков паметник- Хамбарето" в землището на село Бождово в района на Държавно горско стопанство Сандански.
Горският път, по който започват строително-монтажни дейности от днес ще е с дължина 4 километра и за него са предвидени 1 126 560 лева от фонд „Инвестиции в горите". До дни стартира изграждането и на втория от четирите нови горски пътища на територията на ЮЗДП - автомобилен път „Гостунски чарк" на територията на „ДГС Места" с дължина 6,2 километра. Предстой да бъде построен горски автомобилен път в ДГС „Рилски манастир" с дължина е 5,4 километра и на територията на „ДГС Кресна" с дължина на трасето - 6,6 километра.
Държавните горски предприятия извършват отчисления в специален фонд „Инвестиции в горите", чиято цел е да спомага за поддържането на пътно-транспортната горска инфраструктура и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, посочи заместник-министър Костов. Той подчерта, че инвестициите в нови пътища и доброто поддържане на съществуващите, дава възможност за равномерно използване на горския ресурс и създава по-добри възможности за екологичен горски и планински туризъм.
Това е една от най-отговорните дейности, които държавните предприятия изпълняват. Горската инфраструктура е от полза и за местното население и общините, посочи Костов.
Заместник-министър Костов заяви още, че Югозападното горско предприятие има през миналата 2014 г. е изразходило над 9 170 000 лева за проектиране и строителство на 45,5 км нови пътища и над 45 000 лева за основен ремонт на 17 км стари пътища.