УНИЦЕФ открива три пилотни детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”
Секция: БЪЛГАРИЯ
11 Септември 2015 11:46
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УНИЦЕФ открива три пилотни детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”

/КРОСС/ През 2014 г. УНИЦЕФ стартира кампания срещу насилието над деца. Благодарение набраните средства през годината и подкрепата на близо 23 хиляди месечни дарители по време на благотворителния концерт - телетон „Бъдеще без насилие за всяко дете", излъчен в ефира и с подкрепата на ВTV в началото на 2015 г., три пилотни Детски центъра за застъпничество и подкрепа - „Зона ЗаКрила" - в подкрепа на деца и техните семейства, преживяли насилие ще бъдат разкрити и ще заработят в Монтана (откриване на 14 септември 2015), София (откриване през ноември) и Шумен (откриване през декември) до края на годината. 

„Зона ЗаКрила" ще предоставя подкрепа на децата и техните семейства, преживели насилие. Потърсилите помощ в Зоната ще получат цялостна подкрепа - от медицински преглед, през психологическа подкрепа, до представителство при участие на децата в съдебни и административни процедури и др.

 

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

 

Фотография: УНИЦЕФ