Маргарита Попова подкрепи обединение на сдруженията на българското национално малцинство в Сърбия
Секция: ПОЛИТИКА
22 Септември 2015 15:05
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Маргарита Попова подкрепи обединение на сдруженията на българското национално малцинство в Сърбия

/КРОСС/Вицепрезидентът Маргарита Попова обяви подкрепата си за подготвяното обединение на сдруженията на българското национално малцинство в Република Сърбия в единна асоциация. Идеята беше представена по време на среща на вицепрезидента в сръбския гр. Ниш с генералния консул на страната ни в града Атанас Кръстин и ръководствата на сдруженията на българското национално малцинство „Балкан" и „Цариброд" в Ниш. От 20 до 22 септември вицепрезидентът беше на работно посещение в Република Сърбия, където се включи в тържествената програма, организирана от българските Културно-информационни центрове в Босилеград и в Димитровград в навечерието на Деня на Независимостта на България.

Регистрацията на Асоциацията е в процес на подготовка и целта ни е по-голяма сплотеност и авторитет на българските дружества в работата им за подпомагането и единството на българската общност в Сърбия, обявиха по време на срещата в Ниш представителите на българското малцинство.

„Сред българската общност тук заедно с вас има лекари, учители и интелектуалци и вие сте лидерите, които могат да поведат българското национално малцинство към възраждане на духа", обърна се вицепрезидентът към ръководителите на организациите.

Генералният консул и представителите на българското национално малцинство запознаха вицепрезидента с проекти, които изпълняват по програмата на българското Министерство на външните работи „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2015". Със средства по програмата ще се организират безплатни курсове по български език, литературни вечери, фолклорни фестивали и кръгли маси. Паралелно с изучаването на българския език и литература да се изучава и българска история, препоръча вицепрезидентът.

Наблюдава се повишен интерес от общини и институции от двете страни по програми за трансгранично сътрудничество, съобщи генералният консул в Ниш, като посочи за пример интензивните контакти между София и Ниш. Общността ни в Сърбия разчита и на активна работа от страна на създадената в края на 2014 г. Българо-сръбска стопанска камара. Перспективи за развитие има във всяка сфера на обществения и икономически живот на двете страни, споделиха представителите на българските организации.

На 21 септември на тържество в общинския културен център в Димитровград вицепрезидентът Маргарита Попова поздрави сънародниците ни по случай Деня на Независимостта на България. В Димитровград вицепрезидентът разговаря с председателя на Културно-информационния център Небойша Иванов и с кмета Зоран Джуров, с когото обсъди актуални въпроси, свързани с бъдещето на медиите на българското малцинство в града.

В Босилеград вицепрезидентът проведе срещи с председателя на Културно-информационния център на българите в града Иван Николов и с представители на българската общност, а също и с кмета Владимир Захариев. Сред актуалните въпроси, поставени от българското малцинство в Босилеград, беше нуждата от помощ по проекти в рамките на трансграничното сътрудничество. България има подготвени експерти и те могат да помогнат за подготовката на проектите, от които регионът има остра нужда, споделиха представителите на българското малцинство.

В Босилеград вицепрезидентът присъства на организираното от културно-информационния център в града заключително събитие по проект „Детска олимпийска ваканция - Босилеград 2015", финансиран от Министерството на външните работи на България. Маргарита Попова отличи отборите финалисти и им подари сувенири, свързани с българския национален фолклор. „Децата дават чудесен пример на институциите за синхрон и сплотеност, когато се преследва и се постига успешно обща цел", отбеляза Попова пред участниците и гостите на тържеството.

Проектът „Детска олимпийска ваканция има за цел да осигури възпитателна педагогическа извънкласна дейност чрез спорт, изкуство, екология, приложни занаяти, оказване на първа помощ, опазване на обичаи и традиции, както и социализация на младежите, чрез развитие на взаимно сътрудничество, социално полезни дейности и изяви и развитие на детското творчество.