118 052 лв вложени в научна дейност в Стопанската академия в Свищов
Секция: Наука
02 Май 2016 13:03
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
118 052 лв вложени в научна дейност в Стопанската академия в Свищов

/КРОСС/118 052 лв са вложени през 2015 г в научна дейност в Стопанската академия „Д.А.Ценов" в Свищов. Средствата са от държавната субсидия на висшето училище за това направление. Това стана ясно от публична презентация на разработките, организирана от Институтът за научни изследвания към свищовския ВУЗ.

Със средствата от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност са финансирани 34 проекта на академията. Десет са инфраструктурни двугодишни проекти, от които три са приключили през миналата година., а останалите ще бъдат финализирани през 2016 г. Научноизследователски са 18 проекта, пет са за частично финансиране на научни прояви, реализиран е и един за популяризиране на научните изследвания.

„В осъществяването на проектите и научните разработки са участвали над 120 представители на свищовската академична общност - професори, доценти, асистенти, докторанти и студенти. Като външни членове на екипите са привлечени трима преподаватели от Тракийския университет в Стара Загора и от Северо-Кавказкия федерален университет в Русия. След изпълнението на проектите, екипите са публикували 20 студии в том 23 на Алманах „Научни изследвания", информираха от ръководството на Стопанската академия в крайдунавския град.