Румен Петков: Жизнено важно е медиите да не се превръщат в инструмент на тероризма
Секция: БЪЛГАРИЯ
27 Септември 2017 14:28
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Румен Петков: Жизнено важно е медиите да не се превръщат в инструмент на тероризма

/КРОСС/ Резултати в борбата срещу тероризма могат да бъдат постигнати само чрез обединените усилия на цялата международна общност. Ефективното противодействие не е по силите на нито на една самостоятелна институция, нито на отделна страна. Това заяви по време на 13-ата ежегодна международна конференция „Тероризъм и електронни медии" председателят на Генералната асамблея на Международния институт за безопасност и сътрудничество Румен Петков.

По думите му, новата парадигма на тероризма е отчасти последица от бурното развитие на информационните технологии. „Терористичните организации осъзнават значението на социалните мрежи, средствата за масово осведомяване и виртуалните медии за постигането на целите си. В този контекст с оглед на значимостта на събитията, свързани с екстремизъм и тероризъм - разпространяването на терористични заплахи, информациите за осъществени терористични актове, от изключително значение е как те биват отразявани от средствата за масова информация. Правилното отразяване би могло да способства за намаляване на ползите за терористите, минимизиране на щетите от техните действия.
Медиите в същността си на четвърта власт имат за задача да съблюдават информираността на обществото по значими за него въпроси и в голяма степен формират общественото мнение и моделират обществения живот. Едни от приоритетните теми в дневния ред на медии по понятни причини са свързани с кризисни ситуации, които по правило предизвикват силна изненада, заредени са с изключително влияние и се характеризират с малко време, в което се изисква незабавна реакция. Терористичните атаки отговарят на всички тези характеристики и изискват от отразяващите ги журналисти подготвеност и адекватни действия. Затова за нормално функциониране на демократичните общества е жизнено важно е медиите да не се превръщат в инструмент на тероризма", заяви Румен Петков.
Той подчерта, че в обратната ситуация, медиите биха били важно оръжие в борбата срещу тероризма.

„Не по-малко рискове за нормалното функциониране на демократичните държави крие и използването на киберпространството с деструктивни средства. Информационните системи управляват в различна степен нашето ежедневие и всеки член на обществото е потенциална жертва или средство за комплексно деструктивно въздействие. Тяхната същност налага да се избират и прилагат често уникални решения за защита и минимизиране на негативните последствия", подчерта председателят на Генералната асамблея на Международния институт за безопасност и сътрудничество.

Петков отбеляза положителното развитие в методите на отразяване на подобни събития. Той припомни, че докато в началото е допускано излъчването на кървави кадри, стигало се е до брутални репортажи от събитията, днес нещата са различни. Това според него показва способността на медиите и обществото да осмислят своя принос в тези процеси.

„Вследствие на сложността, трудната предсказуемост и високата динамика на заплахите и рисковете в киберпространството, най-предизвикателната характеристика на кибертероризма е гарантираната анонимност на извършителите. В такъв контекст е много важна ролята на службите за сигурност е за създаване на култура на сигурност в обществото", подчерта той и допълни: „Политиката на субектите от сектора на сигурността следва да бъде насочена към създаване на групова чувствителност, добавяне на чувствителност на обществото към целите и задачите на служби и институции, които са част от устоите на демократичната държава, които действат при стриктното спазване на закона и под негов контрол."

„Общата цел е всички участници в този процес е да добият съзнанието, че имат активна роля в опазването на сигурността и че само сборът от усилията на всеки един може да гарантира безопасността и защитата на ценностите, които споделяме. А това означава международната общност с целия си ресурс да се противопостави на тази заплаха".